pořízení zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 ze dne 7.6. 2012

Zadání

Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu)

V současné době probíhá zpracování návrhu Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) projektantem - Kanceláří Metropolitního plánu v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dříve ÚRM).