pořízení zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 ze dne 7.6. 2012

Zadání

Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu)

Informace o veřejném vystavení dokumentace návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a VVURÚ určené pro společné jednání