Přehled úprav

Úpravy vlny 01 (U: 1004, 1020, 1024, 1025, 1046, 1089, 1121, 1175, 1182, 1193, 1215 - 1217, 1220, 1223, 1232, 1233, 1235, 1237, 1241 – 1246, 1248, 1249, 1253, 1256, 1258, 1260 – 1262, 1265, 1267, 1281, 1287, 1288, 1301, 1302, 1304, 1305)
Zadání
Ukončení pořizování
 • Změna/úprava č. U 1302//01 – ukončení pořizování usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/12 ze dne 20. 6. 2019
Návrh - společné jednání
Zamítnutí návrhu
 • Změna/úprava č. U 1215/01 – zamítnutí návrhu změny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/13 ze dne 20. 6. 2019
Návrh - veřejné projednání
Návrh - společné jednání
Úpravy vlny 02 (U: 933, 954, 1172, 1250, 1268, 1270, 1280, 1284, 1289, 1300, 1306)
Zadání
 • pořízení úprav vlny 02 (U: 933, 954, 1172, 1250, 1268, 1270, 1280, 1284, 1289, 1300, 1306) schváleno usnesením ZHMP č. 19/27, 19/28, 19/29 ze dne 15.9.2016
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn úprav vlny 02 od 13. 2. 2017 do 15. 3. 2017
 • Informativní seznam vyjádření uplatněný k návrhu zadání úprav vlny 02
 • Schválené zadání změn vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č.  U 954/02, U 1172/02, U 1250/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/27 ze dne 22.2.2018, č. 35/23 ze dne 22.3.2018, č. 37/48, 37/49 a 37/50 ze dne 17.5.2018 a č. 38/16 ze dne 14.6.2018
 • Schválené zadání změny vlny 02 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č.  U 933/02 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/8 ze dne 25.4.2019
Návrh - společné jednání
Úpravy vlny 03 (U 1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a U 1326)
Návrh
 • pořízení změn/úprav zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 38/78, 38/79, 38/80, 38/81, 38/82,38/83, 38/84, 38/87, 38/89, 38/90 a 38/93 ze dne 14. 6. 2018
Návrh - veřejné projednání
 • vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U: 1224/03, 1307/03, 1308/03, 1309/03, 1310/03, 1311/03, 1312/03, 1313/03, 1314/03, 1315/03, 1316/03, 1317/03, 1318/03, 1319/03, 1320/03, 1321/03, 1322/03, 1323/03, 1324/03, 1325/03 a 1326/03 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 9. 7. 2019 do 15. 8. 2019
 • Opatření obecné povahy
Úpravy vlny 04 (U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 1342, U 1343, U 1344, U 1346, U 1347, U 1348, U 1349)
Zadání
 • pořízení úprav vlny 04  (U: 1110 , 1113, 1236, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1346, 1347, 1348, 1349)  schváleno usnesením ZHMP č. 25/38 ze dne 30. 3. 2017, usnesením ZHMP č. 26/16 ze dne 27. 4. 2017, usnesením ZHMP č. 33/15 ze dne 28. 1. 2018 a usneseními ZHMP č. 38/79, č. 38/80, č. 38/81, č. 38/83, č. 38/84, č. 38/85, č. 38/86, č. 38/90, č. 38/91, č. 38/92 ze dne 14. 6. 2018.

 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny úprav 04 od 24. 9. 2018 do 24. 10. 2018

 • informativní seznam vyjádření uplatněných k zadání změn vlny úprav 04

Úprava U1345/00
Zadání
 • pořízení změny/úpravy U 1345/00  schváleno usnesením ZHMP č. 38/92 ze dne 14. 6. 2018.
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 od 24. 10. 2018 do 23. 11. 2018
Úpravy vlny 05 (U 1350, U 1351, U 1352, U 1353, U 1354, U 1355, U 1356, U 1357 a U 1358)
Návrh
 • pořízení změn/úprav zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 39/95, 39/96, 39/97, 39/98, 39/99, 39/100, 39/101, 39/103 ze dne 6. 9. 2018
Návrh - veřejné projednání
Úpravy vlny 06 (U 1359, U 1360, U 1361)
Zadání
 • pořízení změn vlny úprav 06 (U: 1359, 1360, 1361) schváleno usneseními ZHMP č.39/95 a 39/102 ze dne 6.9.2018
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny úprav 06 od 12.2.2019 do 14.3.2019
Úpravy vlny 07 (U 1362, U 1363, U 1364, U 1368, U 1369, U 1370 a U 1371)
Návrh
 • pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 7/22 a 7/23 ze dne 23.5.2019 a č. 8/14 ze dne 20. 6. 2019
Návrh - veřejné projednání
Úpravy vlny 08 (U 1365, U 1366, U 1367)
Zadání
 • pořízení změn vlny úprav 08 (U: 1365, 1366, 1367) schváleno usneseními ZHMP č. 4/4 ze dne 28. 2. 2019 a č. 7/21 ze dne 23. 5. 2019
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny úprav 08 od 2. 9. 2019 do 2. 10. 2019