Pro aktuální informace o územních studiích v konkrétních lokalitách kontaktujte Oddělení pořizování dílčích dokumentací.

Informace o jednotlivých územních studiích lze dohledat také v Evidenci územně plánovací činnosti obcí v systému iLAS.

 

 

 

 

Informace ke „studiím výškových staveb“

Dle  ustanovení § 26 Pražských stavebních předpisů se pro umístění staveb převyšujících úroveň 40 m zpracovává územní studie.  Materiál je monotematický, zákresy stavby do spolehlivých podkladů poskytují výhradně odpověď na otázku jejího působení v kontextu okolní zástavby, zejména v dálkových pohledech. I pro případy, v nichž podle závěrů studie k narušení horizontu nedojde, platí, že veškeré aspekty stavby budou komplexně posouzeny teprve v územním řízení, kde bude o jejím možném umístění rozhodnuto.