Zpět na úvodní stránku územních studií

Dokončené - evidované v iLAS

ÚS pro nový územní plán hl. m. Prahy, lokalita Nová Harfa a část lokality U Rokytky (studie sloužící jako podklad pro novou územně plánovací dokumentaci)
ÚS pro nový územní plán hl. m. Prahy, lokalita Západní Město (studie sloužící jako podklad pro novou územně plánovací dokumentaci)
ÚS Praha - Satalice (pro rozhodování v území)
ÚS Rezidence Park Kavčí Hory - prověření hmoty objektu v kontextu okolní zástavby ve smyslu § 26 PSP (pro rozhodování v území)
ÚS Obytný komplex Vivus Kolbenova - prověření hmoty objektu „A“ v kontextu okolní zástavby ve smyslu § 26 PSP (pro rozhodování v území)
ÚS Polyfunkční dům Kamýk - prověření hmoty objektu v kontextu okolní zástavby ve smyslu § 26 PSP (pro rozhodování v území)
ÚS Geone Marina Project - objekt SO1.02 - prověření hmoty objektu v kontextu okolní zástavby ve smyslu § 26 PSP (pro rozhodování v území)
ÚS Březiněves
ÚS Hradčanská - Špejchar
ÚS Kolovraty
ÚS Petrovice
ÚS lokality Na Hutích, Praha - Kyje (pro rozhodování v území)
ÚS Komořany (pro změnu ÚPD)

 

Dokončené - ostatní

ÚS Bytový dům Střelničná - prověření hmoty objektu v kontextu okolní zástavby ve smyslu § 26 PSP (pro rozhodování v území)

Bez přímé vazby na průběh případného územního řízení stavby „Bytový dům Střelničná“ zahájil pořizovatel v prosinci 2017 z podnětu městské části pořízení širší územní studie sídliště Ďáblice.

ÚS Karlínské výhledy - prověření hmoty objektu v kontextu okolní zástavby ve smyslu § 26 PSP (pro rozhodování v území)
ÚS Obytný soubor Na Vackově, objekt E - prověření hmoty objektu v kontextu okolní zástavby ve smyslu § 26 PSP (pro rozhodování v území)