Zpět na úvodní stránku územních studií

ÚS Horní Počernice - východ
ÚS Veleslavín
ÚS Palmovka

rozsah řešeného území bude doplněn