Zpět na úvodní stránku územních studií

ÚS Opatov - Na Jelenách
Zadání
 • řešené území
 • Předpoklad využití: rozhodování v území

  Předpoklad odevzdání: 04/2018 + proces „projednání“

Návrh - veřejné jednání
Vyhodnocení připomínek
 • Aktuálně probíhá vyhodnocování a zapracování připomínek.
ÚS lokality Na Hutích, Praha-Kyje
Zadání
 • řešené území
 • Předpoklad využití – rozhodování v území

  Předpoklad odevzdání: 03/2018 + proces „projednání“

   

Návrh - veřejné jednání
ÚS Komořany
Zadání
 • řešené území
 • Předpoklad využití – podklad pro změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy

  Předpoklad odevzdání: 3. Q/2018 + proces „projednání“

   

Návrh - veřejné jednání
ÚS čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje, Praha
Zadání
Návrh - veřejné jednání
 • Návrh k "projednání":
  ÚS čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje
 • Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném jednání nad návrhem územní studie čtvrťové centrum v okolí stanice metra Háje, dne 26.3.2019.
 • Veřejná vyhláška - oznámení o prodloužení termínu pro podání připomínek k návrhu územní studie čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje v Praze, připomínky k návrhu je možno podávat do termínu 30.4.2019
ÚS Okolí stanice metra Roztyly
ÚS Sídliště Ďáblice
Zadání
Proces zpracování Informace o průběhu zpracování územní studie a zapojení veřejnosti naleznete na http://www.iprpraha.cz/sidlistedablice
ÚS Holešovice Bubny - Zátory
ÚS Šárecké údolí, Tichá - Horní - Dolní Šárka
ÚS Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice
Zadání
Proces zpracování

V rámci analytické části proběhlo dne 18. 11. 2018 setkání s veřejností nad mapou a urbanistická vycházka.

Aktuálně probíhá zpracování návrhu, na něj navazující interní připomínkování a kontrola návrhu územní studie (před projednáním návrhu s veřejností a orgány dotčenými v navazujících řízeních).

ÚS Průmyslové zóny Štěrboholy
ÚS Michle
Zadání
Proces zpracování
 • Aktuálně probíhá zpracování návrhu územní studie.
ÚS Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš
Zadání
Proces zpracování

Bližší informace k pořizované územní studii naleznete na http://www.iprpraha.cz/libus

V rámci analytické části proběhlo dne 31. 3. 2019 setkání s veřejností nad mapou a urbanistická vycházka.

Aktuálně probíhá zpracování návrhu.

ÚS Starý Suchdol