Zpět na úvodní stránku územních studií

ÚS Opatov - Na Jelenách

Předpoklad využití: rozhodování v území

Předpoklad odevzdání: 04/2018 + proces „projednání“

Veřejná vyhláška – oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií Opatov – Na Jelenách a vystavení dokumentace od 19.11.2018 do 7.1.2019.

Návrh k "projednání":

ÚS Opatov - Na Jelenách

Prezentaci Studia acht není možné zveřejnit na internetových stránkách z autorských důvodů.

Veřejná vyhláška - oznámení o prodloužení termínu podání připomínek k návrhu územní studie do 28.2.2019.

ÚS pro nový územní plán hl. m. Prahy, lokalita Západní Město

Předpoklad využití – pro novou ÚPD („Metropolitní“ plán, ÚPčP)

Předpoklad odevzdání: 03/2018 + proces „projednání“

Veřejná vyhláška – oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií pro nový územní plán
hl. m. Prahy lokalita Západní Město a vystavení dokumentace od 7.5.2018 do 14.6.2018.

Návrhy k "projednání":

ÚS pro nový územní plán hl. m. Prahy, lokalita Nová Harfa a část lokality U Rokytky

Předpoklad využití – pro novou ÚPD („Metropolitní“ plán, ÚPčP)

Předpoklad odevzdání: 03/2018 + proces „projednání“

Veřejná vyhláška – oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií pro nový územní plán
hl. m. Prahy lokalita Nová Harfa a část lokality U Rokytky a vystavení dokumentace od 7.5.2018 do 14.6.2018.

Návrhy k "projednání":

ÚS lokality Na Hutích, Praha-Kyje

Předpoklad využití – rozhodování v území

Předpoklad odevzdání: 03/2018 + proces „projednání“

Návrh k "projednání":

Územní studie lokality Na Hutích, Praha - Kyje

ÚS Komořany

Předpoklad využití – podklad pro změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy

Předpoklad odevzdání: 3. Q/2018 + proces „projednání“

Veřejná vyhláška – oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií Komořany a vystavení dokumentace od 29.10.2018 do 5.12.2018.

Návrh k "projednání":

ÚS čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje, Praha

ÚS Okolí stanice metra Roztyly

ÚS Sídliště Ďáblice

ÚS Holešovice Bubny - Zátory

ÚS Šárecké údolí, Tichá - Horní - Dolní Šárka

ÚS Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice

ÚS Průmyslové zóny Štěrboholy

ÚS Michle

ÚS Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš

ÚS Starý Suchdol