Pořizovatelem ZÚR hl.m.Prahy je Odbor územního rozvoje MHMP :

adresa Jungmannova 29,  Praha 1, 110 00  
telefon 236 004 866 
e-mail uzrsek@praha.eu

Zpracovatelem – projektantem ZÚR hl.m.Prahy je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR PRAHA) :

adresa Vyšehradská  57,  Praha 2, 128 00  
telefon 236 005 617 
e-mail podatelna@ipr.praha.eu

Povinnost pořízení zásad územního rozvoje vyplývá z ustanovení § 187 odst. (3) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Úřad územního plánování – Odbor územního rozvoje MHMP zahájil pořizování Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy pro území kraje - hl.m.Prahy dle § 187 odst. (4) stavebního zákona.

Zpracovatelem Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR PRAHA).