Přehled změn

 Výkres limitů využití území, stavební uzávěry

Změny 07
  Projednání změn ÚP vlny 07 uloženo v Archivu změn.
Zadání

Neschválená zadání změn 07 - 2. část, Jejich další pořizování je ukončeno.

Schválená zadání změn 07 - 2. část. Jejich další pořizování bude pokračovat návrhem.

Návrh
Vlna celoměstsky významných změn I

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání Projednání celoměstsky významných změn I uloženo v Archivu změn.
Návrh

Projednání celoměstsky významných změn I uloženo v Archivu změn.

Po schválení zadání celoměststky významných změn I usnesením ZHMP 30/85 ze dne 22.10.2009 došlo ke sloučení pořizování - viz Celoměstsky významné změny I+II.

V současnosti pořizované změny:

 • Z 2096/00 - probíhá zpracování návrhu
 • Z 2357/00 - probíhá zpracování návrhu
 • Z 2459/00 - probíhá zpracování návrhu
 • Z 2531/00 - probíhá zpracování návrhu
 • Z 2600/00 - pořizování pozastaveno z důvodu prohlášení NNŽ kulturní památkou
Vlna celoměstsky významných změn II

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání Projednání celoměstsky významných změn II uloženo v Archivu změn.
Návrh Po schválení zadání celoměstsky významných změn II došlo ke sloučení pořizování - viz celoměstsky významné změny I+II

 

Vlna celoměstsky významných změn I + II
Koncept Projednání konceptu celoměstsky významných změn I + II uloženo v Archivu změn.
Návrh

Projednání návrhů celoměstsky významných změn I + II uloženo v Archivu změn.

Návrh po konceptu Projednání celoměstsky významných změn I+II uloženo v Archivu změn.
Vlna celoměstsky významných změn III

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání
 • pořízení celoměstsky významných změn schváleno usnesením ZHMP č. 38/53 ze dne  3.6. 2010
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn od 21. 7. 2010 do 6. 9. 2010
 • zadání změn schváleno usnesením č. 5/18 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 31.3.2011
 • zadání změny Z 2753/00 neschváleno usnesením č.24/10 Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 28.2.2013
 • zadání změny Z 2754/00 schváleno usnesením č.25/4 Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 21.3.2013
Návrh
Vlna celoměstsky významných změn IV

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání
 • pořízení celoměstsky významných změn schváleno usnesením ZHMP č. 18/10 ze dne  21.6. 2012
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn od 12. 11. 2012 do 27.12. 2012
 • schválení zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2756/00, 2759/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2772/00, 2774/00, 2776/00, 2777/00, 2778/00 a 2784/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/13, 31/16, 31/21, 31/22, 31/23, 31/25, 31/27, 31/29, 31/30, 31/31 a 31/33 ze dne 19.9.2013
 • neschválení zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2757/00, 2758/00, 2761/00, 2762/00, 2763/00, 2765/00, 2771/00, 2773/00, 2775/00 a 2783/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/14, 31/15, 31/17, 31/18, 31/19, 31/20, 31/24, 31/26, 31/28 a 31/32 ze dne 19.9.2013
 • schválení zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2786/00, 2787/00, 2789/00, 2792/00, 2793/00, 2795/00, 2796/00, 2797/00, 2798/00, 2799/00, 2800/00, 2801/00, 2803/00, 2804/00, 2806/00, 2807/00, 2808/00, 2809/00, 2811/00, 2812/00, 2813/00, 2816/00, 2817/00, 2820/00, 2821/00, 2823/00, 2825/00, 2827/00, 2828/00, 2829/00 a 2831/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/7, 33/8, 33/10, 33/13, 33/14, 33/15, 33/16, 33/17, 33/18, 33/19, 33/20, 33/21, 33/23, 33/24, 33/26, 33/27, 33/28, 33/29, 33/30, 33/31, 33/32, 33/34, 33/35, 33/37, 33/38, 33/39, 33/41, 33/43, 33/44, 33/45 a 33/46 ze dne 12.12.2013
 • neschválení zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2782/00, 2785/00, 2788/00, 2790/00, 2791/00, 2802/00, 2805/00, 2814/00, 2818/00, 2824/00 a 2826/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č.33/5, 33/6, 33/9, 33/11, 33/12, 33/22, 33/25, 33/33, 33/36, 33/40 a 33/42 ze dne 12.12.2013
 • schválení přerušení pořizování celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2781/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/4 ze dne 12.12.2013
 • schválení zadání celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2819/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/1 ze dne 23.1.2014
 • schválení zadání celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2810/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/6 ze dne 24.4.2014
 • schválení ukončení pořizování celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2803/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/15 ze dne 26.3.2015
 • neschválení zadání celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2760/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/9 ze dne 14.4.2015
 • schválení zadání celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2781/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/10 ze dne 14.4.2015
 • schválení zadání celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2794/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.16/67 ze dne 28.4.2016
 • schválení zadání celoměstsky významné změny IV Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2822/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 18/22 ze dne 16.6.2016
Návrh - společné jednání
 • společné jednání dne 17.6.2015 a veřejné vystavení návrhů změn č.2756/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2774/00, 2777/00, 2778/00, 2787/00, 2796/00, 2799/00, 2801/00, 2806/00, 2807/00, 2810/00, 2816/00, 2817/00, 2819/00, 2823/00, 2825/00, 2828/00 a 2829/00 od 2.6.2015 do 17.7.2015. Společné jednání se týká pouze obeslaných organizací. Ostatních organizací, fyzických a právnických osob se bude týkat až následné veřejné projednání.
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn č.2756/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2774/00, 2777/00, 2778/00, 2787/00, 2796/00, 2799/00, 2801/00, 2806/00, 2807/00, 2810/00, 2816/00, 2817/00, 2819/00, 2823/00, 2825/00, 2828/00 a 2829/00 v rámci společného jednání spojeného s veřejným vystavením návrhů
Změna 2832
Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 18/10 ze dne 21.6. 2012
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny od 12. 11. 2012 do 27.12. 2012
 • schválení zadání změny č. Z 2832/00 usnesením ZHMP č. 33/48 ze dne 12.12.2013
Návrh
Změna 2834
Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 30/12 ze dne 20.6. 2013
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 2834/00 od 9. 9. 2013 do 9. 10. 2013
 • zadání celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 38/4 ze dne 24.4. 2014
 •  ukončení pořizování celoměstsky významné změny bylo schváleno usnesením ZHMP č. 18/26 ze dne 16.6.2016
Změna 2835
Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 30/13 ze dne 20.6. 2013
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 2835/00 od 9. 9. 2013 do 9. 10. 2013
 • zadání celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 38/5 ze dne 24.4. 2014
Změna 2836
Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 30/14 ze dne 20.6. 2013
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 2836/00 od 9. 9. 2013 do 9. 10. 2013
Změna 2837
Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 30/15 ze dne 20.6. 2013
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 2837/00 od 9. 9. 2013 do 9. 10. 2013
 • zadání celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 38/2 ze dne 24.4. 2014
Změna 2838
Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 33/47 ze dne 12.12. 2013
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 2838/00 od 5. 2. 2014 do 7. 3. 2014
 • zadání celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 39/8 ze dne 29.5. 2014
Vlna celoměstsky významných změn V - 1.část

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání
 • pořízení celoměstsky významných změn schváleno usneseními ZHMP č. 39/9 ze dne  29.      
   5. 2014 a č. 40/2 ze dne 19. 6. 2014
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn od 21. 11. 2014 do 22. 12. 2014
Změna 3016
Zadání
 • pořízení změny schváleno usnesením ZHMP č. 13/53 ze dne 28.1.2016
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 3016/00 od 29. 2. 2016 do 30. 3. 2016
 • zadání změny schváleno usnesením ZHMP č. 18/28 ze dne 16.6. 2016
Změny 09
Zadání
 • pořízení změny schváleno usnesením ZHMP č. 10/79,10/80,10/81,10/82,10/83,10/86,10/87,10/93,10/94,10/95,10/97,10/98,10/99,10/100,10/101,10/103 ze dne 5.11.2015 a č.12/56,12/57,12/60,12/61,12/62,12/63,12/65 ze dne 17.12.2015 a č. 17/10,17/11,17/12,17/14,17/15,17/18,17/19,17/20,17/21,17/22,17/23 ze dne 26.5.2016
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 09 od 31. 8. 2016 do 30. 9. 2016

Internetovou prezentaci územního plánu připravuje a za správnost informací zodpovídá Odbor územního rozvoje MHMP.