Přehled změn

 

Změny 07 (Z: 1563/07, 1908/07)
  Projednání změn ÚP vlny 07 uloženo v Archivu změn.
Zadání

uloženo v Archivu změn.

Návrh
Vlna celoměstsky významných změn I (Z: 2096/00, 2357/00, 2459/00, 2531/00, 2600/00)

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání Projednání celoměstsky významných změn I uloženo v Archivu změn.
Návrh

Projednání celoměstsky významných změn I uloženo v Archivu změn.

Po schválení zadání celoměststky významných změn I usnesením ZHMP 30/85 ze dne 22.10.2009 došlo ke sloučení pořizování - viz Celoměstsky významné změny I+II.

V současnosti pořizované změny:

 • Z 2096/00 - probíhá zpracování návrhu
 • Z 2357/00 - probíhá zpracování návrhu
 • Z 2459/00 - probíhá zpracování návrhu
 • Z 2531/00 - probíhá zpracování návrhu

 

 • usnesením č. 28/26 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 15.6.2017 byl schválen návrh pokynů pro zpracování nového návrhu Z 2600/00
Vlna celoměstsky významných změn I + II (Z: 939/00, 2156/00, 2459/00, 2433/00, 2733/00)
Koncept Projednání konceptu celoměstsky významných změn I + II uloženo v Archivu změn.
Návrh

Projednání návrhů celoměstsky významných změn I + II uloženo v Archivu změn.

Návrh po konceptu Projednání celoměstsky významných změn I+II uloženo v Archivu změn.
Vlna celoměstsky významných změn III (Z: 2748/00, 2752/00, 2754/00)

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání

Projednání zadání celoměstsky významných změn III uloženo v Archivu změn.

 • zadání změny Z 2754/00 schváleno usnesením č.25/4 Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 21.3.2013
Návrh
Vlna celoměstsky významných změn IV (Z: 2756/00,2759/00,2766-2768/00,2772/00,2774/00,2776-2778/00,2781/00,2784/00,2786/00,2787/00,2789/00,2792-2801/00,2804/00,2806-2813/00,2816/00,2817/00,2819-2823/00,2825/00,2827-2829/00,2831/00)

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání Projednání celoměstsky významných změn IV uloženo v Archivu změn.
Návrh - společné jednání
 • společné jednání dne 17.6.2015 a veřejné vystavení návrhů změn č.2756/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2774/00, 2777/00, 2778/00, 2787/00, 2796/00, 2799/00, 2801/00, 2806/00, 2807/00, 2810/00, 2816/00, 2817/00, 2819/00, 2823/00, 2825/00, 2828/00 a 2829/00 od 2.6.2015 do 17.7.2015. Společné jednání se týká pouze obeslaných organizací. Ostatních organizací, fyzických a právnických osob se bude týkat až následné veřejné projednání.
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn č.2756/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2774/00, 2777/00, 2778/00, 2787/00, 2796/00, 2799/00, 2801/00, 2806/00, 2807/00, 2810/00, 2816/00, 2817/00, 2819/00, 2823/00, 2825/00, 2828/00 a 2829/00 v rámci společného jednání
Návrh - veřejné projednání
 • oznámení o řízení o vydání změn č. 2756/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2774/00, 2777/00, 2778/00, 2787/00, 2796/00, 2799/00, 2801/00, 2806/00, 2807/00, 2810/00, 2816/00, 2817/00, 2819/00, 2823/00, 2825/00, 2828/00 a 2829/00 a veřejné vystavení dokumentace návrhů změn od 7.11.2016 do 19.12.2016
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn č. 2756/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2774/00, 2777/00, 2778/00, 2787/00, 2796/00, 2799/00, 2801/00, 2806/00, 2807/00, 2810/00, 2816/00, 2817/00, 2819/00, 2823/00, 2825/00, 2828/00 a 2829/00 v rámci veřejného projednání
Návrh - společné jednání
 • společné jednání dne 19.1.2017 a veřejné vystavení návrhů změn č. 2759/00, 2772/00, 2781/00, 2789/00, 2792/00, 2793/00, 2795/00, 2797/00, 2798/00, 2800/00, 2804/00, 2808/00, 2809/00, 2820/00, 2821/00, 2822/00, 2827/00 a 2831/00 a dokumentace vyhodnocení vlivů návrhů projednávaných změn (vyjma změny č. 2822/00) na udržitelný rozvoj území od 4.1.2017 do 20.2.2017
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn č. 2759/00, 2772/00, 2781/00, 2789/00, 2792/00, 2793/00, 2795/00, 2797/00, 2798/00, 2800/00, 2804/00, 2808/00, 2809/00, 2820/00, 2821/00, 2822/00, 2827/00 a 2831/00 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rámci společného jednání
Návrh - veřejné projednání
 •  
 • současně je projednávána a vystavena dokumentace vyhodnocení vlivů změn (vyjma změny č. 2822/00) na udržitelný rozvoj území
Návrh - společné jednání
Návrh - veřejné projednání
Ukončení pořizování
 • Změna č. 2777/00 – ukončení pořizování usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/14 ze dne 25.1.2018
Návrh - společné jednání
Ukončení pořizování
 • Změna č. 2811/00 – ukončení pořizování usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/90 ze dne 6.9.2018
Zamítnutí návrhu
 • Změna č. 2800/00 – zamítnutí návrhu změny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/91 ze dne 6.9.2018
Změna 2832
Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 18/10 ze dne 21.6. 2012
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny od 12. 11. 2012 do 27.12. 2012
 • schválení zadání změny č. Z 2832/00 usnesením ZHMP č. 33/48 ze dne 12.12.2013
Návrh - společné jednání
Návrh - veřejné projednání
Návrh - opakované veřejné projednání
Změna 2835
Zadání Projednání zadání Z 2835/00 uloženo v Archivu změn
Návrh - společné jednání Projednání návrhu - společného jednání Z 2835/00 uloženo v Archivu změn
Návrh - veřejné projednání
Změna 2836
Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 30/14 ze dne 20.6. 2013
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 2836/00 od 9. 9. 2013 do 9. 10. 2013
Změna 2837
Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 30/15 ze dne 20.6. 2013
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 2837/00 od 9. 9. 2013 do 9. 10. 2013
 • zadání celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 38/2 ze dne 24.4. 2014
Změna 2838
Zadání
Návrh - společné jednání
Vlna celoměstsky významných změn V - 1.část (Z: 2345/00, 2839-2975/00)

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání
 • pořízení celoměstsky významných změn schváleno usneseními ZHMP č. 39/9 ze dne  29.      
   5. 2014 a č. 40/2 ze dne 19. 6. 2014
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn od 21. 11. 2014 do 22. 12. 2014
 • Schválení zadání celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2839/00, 2841/00, 2842/00, 2843/00, 2846/00, 2847/00, 2848/00, 2849/00, 2850/00, 2854/00, 2856/00, 2857/00, 2858/00, 2860/00, 2861/00, 2862/00, 2863/00, 2865/00, 2868/00, 2870/00, 2871/00, 2872/00, 2874/00, 2876/00, 2880/00, 2883/00, 2886/00, 2889/00, 2893/00, 2894/00, 2895/00, 2896/00, 2898/00, 2902/00, 2903/00, 2904/00, 2905/00, 2906/00, 2907/00, 2908/00, 2909/00, 2920/00, 2921/00, 2926/00, 2927/00, 2930/00, 2933/00, 2935/00, 2937/00, 2939/00, 2940/00, 2941/00, 2942/00, 2943/00, 2944/00, 2945/00, 2946/00, 2948/00, 2949/00, 2954/00, 2955/00, 2956/00, 2959/00, 2960/00, 2962/00, 2964/00, 2968/00, 2973/00, 2974/00, 2975/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/15, 24/16, 24/17, 24/18, 24/19, 24/20, 24/21, 24/22 ze dne 23. 2. 2017 a č. 25/24, 25/25, 25/26, 25/27, 25/28, 25/29, 25/30, 25/31, 25/33, 25/34, 25/35 ze dne 30. 3. 2017 a č. 26/18 ze dne 27. 4. 2017 a č. 27/14, 27/17 ze dne 25. 5. 2017.
 • Neschválení zadání celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2345/00, 2840/00, 2852/00, 2853/00, 2855/00, 2864/00, 2867/00, 2881/00, 2884/00, 2885/00, 2887/00, 2888/00, 2890/00, 2891/00, 2892/00, 2897/00, 2901/00, 2912/00, 2913/00, 2914/00, 2915/00, 2916/00, 2917/00, 2918/00, 2919/00, 2922/00, 2923/00, 2924/00, 2928/00, 2934/00, 2936/00, 2950/00, 2952/00, 2953/00, 2957/00, 2961/00, 2963/00, 2965/00, 2966/00, 2967/00, 2969/00, 2970/00, 2972/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/18, 24/19, 24/22 ze dne 23. 2. 2017 a č. 25/23, 25/24, 25/25, 25/27, 25/29, 25/30, 25/31, 25/32, 25/33, 25/34, 25/35 ze dne 30. 3. 2017 a č. 26/18 ze dne 27. 4. 2017 a č. 28/38 ze dne 15. 6. 2017.
 • Přerušení pořizování celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2851/00, 2873/00, 2929/00, 2932/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 25/24, 25/25 ze dne 30. 3. 2017.
 • Ukončení pořizování celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2869/00, 2875/00, 2938/00, 2971/00 usneseními zastupitelstva hl. m. Prahy č. 25/24, 25/34, 25/35 ze dne 30. 3. 2017.
Návrh - společné jednání
 • společné jednání dne 21. 3. 2018 a veřejné vystavení návrhů změn 2843/00, 2854/00, 2856/00, 2857/00, 2858/00, 2860/00, 2861/00, 2862/00, 2863/00, 2865/00, 2868/00, 2874/00, 2876/00, 2886/00, 2893/00, 2894/00, 2895/00, 2904/00, 2905/00, 2906/00, 2907/00, 2921/00, 2926/00, 2930/00, 2933/00, 2944/00, 2946/00, 2954/00, 2955/00, 2956/00, 2959/00, 2968/00, 2973/00, 2974/00 ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 5. 3. 2018 do 20. 4. 2018 včetně.
Změny 09 (Z: 2976-2988/09, 2993/09, 2994/09, 2996/09, 2998-3015/09, 3017-3033/09)
Zadání
 • pořízení změny schváleno usnesením ZHMP č. 10/79,10/80,10/81,10/82,10/83,10/86,10/87,10/93,10/94,10/95,10/97,10/98,10/99,10/100,10/101,10/103 ze dne 5.11.2015 a č.12/56,12/57,12/60,12/61,12/62,12/63,12/65 ze dne 17.12.2015 a č. 17/10,17/11,17/12,17/14,17/15,17/18,17/19,17/20,17/21,17/22,17/23 ze dne 26.5.2016
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 09 od 31. 8. 2016 do 30. 9. 2016
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu zadání změn vlny 09
Změna 2440
Zadání
Změny 10 (Z: 2889-2992/10,2995/10,2997/10,3034-3082/10,3084-3113/10)
Zadání
 • pořízení změn schváleno usneseními ZHMP č. 20/11, 20/12, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16,
  20/17, 20/18, 20/19, 20/20, 20/21 a 20/23
  ze dne 20. 10. 2016, č. 21/26 ze dne 25. 11. 2016, č. 21/28, č. 21/29, č. 21/30, č. 21/31 a č. 21/32 ze dne 15. 12. 2016, č. 23/16 ze dne 26. 1. 2017, č. 24/24 ze dne 23. 2. 2017 a č. 25/42 a č. 25/43 ze dne 30. 3. 2017
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 10 od 9. 5. 2017 do 8. 6. 2017
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu zadání změn vlny 10
 • Schválené zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2990/10, 2991/10, 2992/10, 2997/10, 3034/10, 3035/10, 3036/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3044/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3055/10, 3056/10, 3057/10, 3058/10, 3059/10, 3060/10, 3061/10, 3063/10, 3064/10, 3065/10, 3066/10,  3067/10, 3068/10, 3069/10, 3070/10, 3071/10, 3072/10, 3074/10, 3076/10, 3077/10, 3078/10, 3079/10, 3080/10, 3081/10, 3082/10, 3084/10, 3085/10, 3086/10, 3087/10, 3088/10, 3090/10, 3091/10, 3092/10, 3093/10, 3094/10, 3095/10, 3096/10, 3097/10, 3100/10, 3103/10, 3104/10, 3106/10, 3108/10, 3111/10 a 3113/10 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/17, 38/18, 38/96, 38/98, 38/99, 38/100, 38/101, 38/102, 38/103, 38/104, 38/105, 38/106 a 38/107 ze dne 14. 6. 2018.

 • Neschválené zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2989/10, 2995/10, 3046/10, 3047/10, 3050/10, 3052/10, 3062/10, 3073/10, 3075/10 a 3089/10 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/17, 38/18, 38/97, 38/100, 38/101 a 38/104 ze dne 14. 6. 2018 a č. 39/94 ze dne 6. 9. 2018

 • Přerušení pořizování změny vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3102/10 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/107 ze dne 14. 6. 2018.

Změna 3083
Zadání
 • pořízení Z 3083/00 schváleno usnesením ZHMP č. 20/18 ze dne 20.10.2016
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 3083/00 od 28.4.2017 do 29.5.2017
Změny 11 (Z: 3114-3124/11)
Zadání
 • pořízení změn schváleno usnesením ZHMP č. 29/52 ze dne 14.9.2017
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 11 od 18.12.2017 do 17.1.2018
Změny 12 (Z: 3126-3183/12)
Zadání
 • pořízení změn schváleno usneseními ZHMP č. 27/15 a č. 27/16 ze dne 25. 5. 2017 a usneseními ZHMP č. 30/74, č. 30/75, č. 30/76, č. 30/77, č. 30/78, č. 30/80, č. 30/81, č. 30/82, č. 30/83, č. 30/84, č. 30/85, č. 30/86, č. 30/87, č. 30/88, č. 30/89 a č. 30/90 ze dne 2. 11. 2017
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 12 od 12.2.2018 do 14.3.2018
 • informativní seznam vyjádření uplatněných k zadání změn vlny 12
Změna 3125
Zadání
Změny 15 (Z: 3223-3254/15)
Zadání
 • pořízení změn schváleno usneseními ZHMP č. 31/29 a č. 31/30 ze dne 30. 11. 2017, usnesením ZHMP č. 32/26 ze dne 14. 12. 2017, usnesením ZHMP č. 33/17 ze dne 25. 1. 2018 a usneseními ZHMP č. 38/20, č. 38/21, č. 38/95, č. 38/110, č. 38/111, č. 38/112, č. 38/113, č. 38/115, č. 38/117, č. 38/121 a č. 38/124 ze dne 14. 6. 2018

 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 15 od 24. 9. 2018 do 24. 10. 2018

 

Internetovou prezentaci územního plánu připravuje a za správnost informací zodpovídá Odbor územního rozvoje MHMP.