Přehled změn

 Výkres limitů využití území, stavební uzávěry

Změny 07
  Projednání změn ÚP vlny 07 uloženo v Archivu změn.
Zadání

Neschválená zadání změn 07 - 2. část, Jejich další pořizování je ukončeno.

Schválená zadání změn 07 - 2. část. Jejich další pořizování bude pokračovat návrhem.

Návrh
Vlna celoměstsky významných změn I (Z: 2096/00, 2357/00, 2459/00, 2531/00, 2600/00)

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání Projednání celoměstsky významných změn I uloženo v Archivu změn.
Návrh

Projednání celoměstsky významných změn I uloženo v Archivu změn.

Po schválení zadání celoměststky významných změn I usnesením ZHMP 30/85 ze dne 22.10.2009 došlo ke sloučení pořizování - viz Celoměstsky významné změny I+II.

V současnosti pořizované změny:

 • Z 2096/00 - probíhá zpracování návrhu
 • Z 2357/00 - probíhá zpracování návrhu
 • Z 2459/00 - probíhá zpracování návrhu
 • Z 2531/00 - probíhá zpracování návrhu

 

 • usnesením č. 28/26 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 15.6.2017 byl schválen návrh pokynů pro zpracování nového návrhu Z 2600/00
Vlna celoměstsky významných změn I + II (Z: 939/00, 2156/00, 2459/00, 2433/00, 2733/00)
Koncept Projednání konceptu celoměstsky významných změn I + II uloženo v Archivu změn.
Návrh

Projednání návrhů celoměstsky významných změn I + II uloženo v Archivu změn.

Návrh po konceptu Projednání celoměstsky významných změn I+II uloženo v Archivu změn.
Vlna celoměstsky významných změn III (Z: 2748/00, 2752/00, 2754/00)

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání

Projednání zadání celoměstsky významných změn III uloženo v Archivu změn.

 • zadání změny Z 2754/00 schváleno usnesením č.25/4 Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 21.3.2013
Návrh
Vlna celoměstsky významných změn IV (Z: 2756/00,2759/00,2766-2768/00,2772/00,2774/00,2776-2778/00,2781/00,2784/00,2786/00,2787/00,2789/00,2792-2801/00,2804/00,2806-2813/00,2816/00,2817/00,2819-2823/00,2825/00,2827-2829/00,2831/00)

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání Projednání celoměstsky významných změn IV uloženo v Archivu změn.
Návrh - společné jednání
 • společné jednání dne 17.6.2015 a veřejné vystavení návrhů změn č.2756/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2774/00, 2777/00, 2778/00, 2787/00, 2796/00, 2799/00, 2801/00, 2806/00, 2807/00, 2810/00, 2816/00, 2817/00, 2819/00, 2823/00, 2825/00, 2828/00 a 2829/00 od 2.6.2015 do 17.7.2015. Společné jednání se týká pouze obeslaných organizací. Ostatních organizací, fyzických a právnických osob se bude týkat až následné veřejné projednání.
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn č.2756/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2774/00, 2777/00, 2778/00, 2787/00, 2796/00, 2799/00, 2801/00, 2806/00, 2807/00, 2810/00, 2816/00, 2817/00, 2819/00, 2823/00, 2825/00, 2828/00 a 2829/00 v rámci společného jednání
Návrh - veřejné projednání
 • oznámení o řízení o vydání změn č. 2756/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2774/00, 2777/00, 2778/00, 2787/00, 2796/00, 2799/00, 2801/00, 2806/00, 2807/00, 2810/00, 2816/00, 2817/00, 2819/00, 2823/00, 2825/00, 2828/00 a 2829/00 a veřejné vystavení dokumentace návrhů změn od 7.11.2016 do 19.12.2016
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn č. 2756/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2774/00, 2777/00, 2778/00, 2787/00, 2796/00, 2799/00, 2801/00, 2806/00, 2807/00, 2810/00, 2816/00, 2817/00, 2819/00, 2823/00, 2825/00, 2828/00 a 2829/00 v rámci veřejného projednání
Návrh - společné jednání
 • společné jednání dne 19.1.2017 a veřejné vystavení návrhů změn č. 2759/00, 2772/00, 2781/00, 2789/00, 2792/00, 2793/00, 2795/00, 2797/00, 2798/00, 2800/00, 2804/00, 2808/00, 2809/00, 2820/00, 2821/00, 2822/00, 2827/00 a 2831/00 a dokumentace vyhodnocení vlivů návrhů projednávaných změn (vyjma změny č. 2822/00) na udržitelný rozvoj území od 4.1.2017 do 20.2.2017
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn č. 2759/00, 2772/00, 2781/00, 2789/00, 2792/00, 2793/00, 2795/00, 2797/00, 2798/00, 2800/00, 2804/00, 2808/00, 2809/00, 2820/00, 2821/00, 2822/00, 2827/00 a 2831/00 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rámci společného jednání
Návrh - společné jednání
Změna 2832
Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 18/10 ze dne 21.6. 2012
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny od 12. 11. 2012 do 27.12. 2012
 • schválení zadání změny č. Z 2832/00 usnesením ZHMP č. 33/48 ze dne 12.12.2013
Návrh
Změna 2835
Zadání Projednání zadání Z 2835/00 uloženo v Archivu změn
Návrh - společné jednání
Návrh - vařejné projednání
Změna 2836
Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 30/14 ze dne 20.6. 2013
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 2836/00 od 9. 9. 2013 do 9. 10. 2013
Změna 2837
Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 30/15 ze dne 20.6. 2013
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 2837/00 od 9. 9. 2013 do 9. 10. 2013
 • zadání celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 38/2 ze dne 24.4. 2014
Změna 2838
Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 33/47 ze dne 12.12. 2013
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 2838/00 od 5. 2. 2014 do 7. 3. 2014
 • zadání celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 39/8 ze dne 29.5. 2014
Vlna celoměstsky významných změn V - 1.část (Z: 2345/00, 2839-2975/00)

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání
 • pořízení celoměstsky významných změn schváleno usneseními ZHMP č. 39/9 ze dne  29.      
   5. 2014 a č. 40/2 ze dne 19. 6. 2014
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn od 21. 11. 2014 do 22. 12. 2014
Změna 3016
Zadání Projednání zadání Z 3016/00 uloženo v Archivu změn
Návrh - společné jednání
Návrh - veřejné projednání
Změny 09 (Z: 2976-2988/09, 2993/09, 2994/09, 2996/09, 2998-3015/09, 3017-3033/09)
Zadání
 • pořízení změny schváleno usnesením ZHMP č. 10/79,10/80,10/81,10/82,10/83,10/86,10/87,10/93,10/94,10/95,10/97,10/98,10/99,10/100,10/101,10/103 ze dne 5.11.2015 a č.12/56,12/57,12/60,12/61,12/62,12/63,12/65 ze dne 17.12.2015 a č. 17/10,17/11,17/12,17/14,17/15,17/18,17/19,17/20,17/21,17/22,17/23 ze dne 26.5.2016
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 09 od 31. 8. 2016 do 30. 9. 2016
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu zadání změn vlny 09
Změna 2440
Zadání
Změny 10 (Z: 2889-2992/10,2995/10,2997/10,3034-3082/10,3084-3113/10)
Zadání
 • pořízení změn schváleno usneseními ZHMP č. 20/11, 20/12, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16,
  20/17, 20/18, 20/19, 20/20, 20/21 a 20/23
  ze dne 20. 10. 2016, č. 21/26 ze dne 25. 11. 2016, č. 21/28, č. 21/29, č. 21/30, č. 21/31 a č. 21/32 ze dne 15. 12. 2016, č. 23/16 ze dne 26. 1. 2017, č. 24/24 ze dne 23. 2. 2017 a č. 25/42 a č. 25/43 ze dne 30. 3. 2017
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 10 od 9. 5. 2017 do 8. 6. 2017
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu zadání změn vlny 10
Změna 3083
Zadání
 • pořízení Z 3083/00 schváleno usnesením ZHMP č. 20/18 ze dne 20.10.2016
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 3083/00 od 28.4.2017 do 29.5.2017
Změny 11 (Z: 3114-3124/11)
Zadání
 • pořízení změn schváleno usnesením ZHMP č. 29/52 ze dne 14.9.2017
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 11 od 18.12.2017 do 17.1.2018

 

Internetovou prezentaci územního plánu připravuje a za správnost informací zodpovídá Odbor územního rozvoje MHMP.