Formulář finančního vyhodnocení projektu prevence kriminality za rok 2017 spolu se všemi přílohami zašlete písemně nejpozději do 31. 1. 2018 na adresu:

Magistrát hl. m. Prahy
Oddělení prevence odboru ZSP
Charvátova 145/9
110 01  Praha 1

Obálku označte slovy: Finanční vyhodnocení projektu prevence kriminality za rok 2017.

Formulář finančního vyhodnocení zároveň zašlete elektronicky na adresu: prevence.kriminality@praha.eu