Oddělení prevence Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence uspořádalo 25. května v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy Pražské fórum primární prevence rizikového chování, kterého se účastnili zástupci z více jak dvou stovek škol, školských zařízení, specializovaných organizací a městských částí. Fórum se tematicky zaměřilo na agresi a agresivní chování.

Pražské fórum primární prevence zahájil radní hl. m. Prahy Radek Lacko, který převzal nad fórem záštitu. Ve svém projevu připomněl, že agrese je jedna ze základních psychických reakcí člověka, která nám v pozitivním slova smyslu dodává sílu a motivaci k dosažení stanovených cílů. Naším společným cílem je, abychom se její nežádoucí projevy naučili odvádět správným směrem.

V rámci fóra přednesly své příspěvky a představily svou činnost organizace Proxima Sociale, Jules a Jim, Prevalis, Imperativ, Liga otevřených mužů, Magdalena, Bílý kruh bezpečí, Klinika adiktologie, Česká koalice proti tabáku, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5, Prev-Centrum, Život bez závislostí a Pražské centrum primární prevence.

Během programu fóra byl uveden film Davida Vignera o problematice manipulace Na hraně.


Jana Havlíková
koordinátorka školské prevence

 

 

...

..

--