Hlavním cílem a účelem grantového programu je podpora realizace efektivní primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních, tj. předcházení výskytu rizikového chování ve školách a školských zařízeních, zamezování jeho dalšímu rozvoji, v některých případech oddálení výskytu rizikového chování do co nejpozdějšího věku žáků a studentů.

Odpolední blok semináře je určený zejména pro pedagogy ze středních odborných škol.  V rámci bloku bychom chtěli zástupce z pražského učňovského školství vyzvat k bližší spolupráci a podpořit je v jejich práci v oblasti primární prevence rizikového chování. (více informací v příloze)

V případě zájmu o účast prosím o vyplnění návratky a odeslánína e-mail: ondrej.pracny@praha.eu a to nejpozději do 10. září 2015. (kapacita sálu je omezena)