Tiskovou zprávu k Fóru primární prevence naleznete ZDE

 1. Aktuální trendy na školách ovlivňující práci lektora selektivní prevence (Proxima Sociale, o. p. s.)

 2. Řešení problematiky užívání návykových látek na střední škole - příklad dobré praxe (Prev-Centrum, z. ú.)

 3. Spolupráce se školou kazuisticky (Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4)

 4. Prevence na Květňáku (Základní škola Květnového vítězství 1554)

 5. Prevence předčasného a nadměrného užívání alkoholu (Jules a Jim, z. s.)

 6. Preventivní CESTOU – NECESTOU aneb Křižovatky odbornosti (Magdaléna, o. p. s.)

 7. Role třídního učitele v programu PPRCH (Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna)

 8. Hudba jako forma prevence RCH v Dětském domově Klánovice (Dětský domov Klánovice)

 9. Revize preventivního programu (Základní škola U Obory, Praha 10)

 10. Dům tří přání (Dům tří přání)

  Brožura pro účastníky