Mgr. Jana Havlíková

koordinátorka školské prevence

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

Oddělení prevence

Charvátova 9/145

110 00  Praha 1

Tel.: 236 004 168

Jana.Havlikova@praha.eu

 


Bc. Ondřej Pracný, DiS.

referent prevence

Magistrát hl. m. Prahy

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

Oddělení prevence

Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1

Tel.: 236 00 4197

Ondrej.Pracny@praha.eu