Vyhlášení grantů

Rada usnesením č. 2448 ze dne 11. 10. 2016 schválila vyhlášení Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2017.