Průběžná zpráva za 1. pololetí 2017

 

Pokyny a informace k vyplnění průběžné zprávy 2017

Pozor! Změna struktury průběžné zprávy oproti minulému roku.

Strukturu zprávy, prosím, neměňte! Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit. Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Tabulky vyplňte tak, jak jsou uvedeny v osnově. Pokud v rámci vašeho projektu realizujete ještě jiný typ služby, vytvořte samostatnou tabulku a tyto služby uveďte zvlášť.

Pro důležité doplňující informace použijte položku Poznámky a komentáře. Porovnejte data se srovnatelným obdobím předešlého roku.

Průběžnou zprávu zašlete za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 nejpozději do 30. 9. 2017 elektronicky na adresu veronika.hamplova@praha.eu. Průběžnou zprávu nepředkládají příjemci dotace určené na konference, vzdělávání a certifikace (typ projektu IVHJ).

Do předmětu e-mailu napište: PZ 2016 + název organizace

 

Schválené dotace na rok 2017

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 742 ze dne 4. 4. 2017 schválila financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2017

 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 26/40 ze dne 27. 4. 2017 schválilo financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2017

 

Vyhlášení grantů

Rada usnesením č. 2448 ze dne 11. 10. 2016 schválila vyhlášení Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2017.