Schválené dotace

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 26/41 ze dne 27. 4. 2017 schválilo financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části pro rok 2017

 

Vyhlášení grantů

Rada usnesením č. 2449 ze dne 11. 10. 2016 schválila vyhlášení Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast protidrogových služeb pro městské části pro rok 2017.