Vyhlášení grantového programu

Rada usnesením č. 2306 ze dne 19. 9. 2017 schválila vyhlášení Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2018.

 

Na základě připomínek žadatelů došlo k aktualizaci tabulek rozpočtu a elektronického formuláře (nové verze ke stažení níže).

Pomocí označeného tlačítka na obrázku můžete provést „přeimportování“ dat do aktualizované žádosti z již vyplněné starší verze.

Děkujeme za pochopení.