Průběžná zpráva za 1. pololetí 2018

Pokyny a informace k vyplnění průběžné zprávy 2018

Strukturu zprávy, prosím, neměňte. Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit. Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Tabulky vyplňte tak, jak jsou uvedeny v osnově. Pokud v rámci vašeho projektu realizujete ještě jiný typ služby, vytvořte samostatnou tabulku a tyto služby uveďte zvlášť.

Pro důležité doplňující informace použijte položku Poznámky a komentáře. Porovnejte data se srovnatelným obdobím předešlého roku.

Průběžnou zprávu zašlete za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 nejpozději do 30. 9. 2018 elektronicky na adresu jana.havlikova@praha.eu. Průběžnou zprávu nepředkládají příjemci dotace určené na konference, vzdělávání a certifikace (typ projektu IVHJ).

Do předmětu e-mailu napište: PZ 2018 + název organizace

 


Schválení grantů

 


Vyhlášení grantového programu

Rada usnesením č. 2306 ze dne 19. 9. 2017 schválila vyhlášení Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2018.

 

Na základě připomínek žadatelů došlo k aktualizaci tabulek rozpočtu a elektronického formuláře (nové verze ke stažení níže).

Pomocí označeného tlačítka na obrázku můžete provést „přeimportování“ dat do aktualizované žádosti z již vyplněné starší verze.

Děkujeme za pochopení.