Schválení grantů

 


Vyhlášení grantového programu

Rada usnesením č. 2305 ze dne 19. 9. 2017 schválila vyhlášení Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části pro rok 2018.