Vyhlášení grantového programu

Rada usnesením č. 2305 ze dne 19. 9. 2017 schválila vyhlášení Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části pro rok 2018.