Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Příloha č. 1 živnostenského zákona (řemeslné živnosti)

Příloha č. 2 živnostenského zákona (vázané živnosti)

Příloha č. 3 živnostenského zákona (koncesované živnosti)

Příloha č. 4 živnostenského zákona (volná živnost)

Příloha č. 5 živnostenského zákona (Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností)

 

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

Příloha č. 1 - obsahová náplň řemeslných živností

Příloha č. 2 - obsahová náplň vázaných živností

Příloha č. 3 - obsahová náplň koncesovaných živností

Příloha č. 4 - obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činnosti

 

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

 

Vybraná ustanovení zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace způsobilosti a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie