Slavnostního otevření se zúčastnil starosta MČ Praha Běchovice Ondřej Martan, primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček, ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení Josef Juránek, ředitel odboru městského investora Jan Beránek a další.

Výstavbu hasičské zbrojnice financovalo hlavní město Praha, cena činí necelých 16 mil. Kč bez DPH. Slavnostní poklepání na základní kámen novostavby hasičské zbrojnice v Praze – Běchovicích proběhlo dne 29. srpna 2013.

Otevření hasičské stanice v Běchovicích