Cvičení Blackout proběhlo 26. února letošního roku a předcházelo tomu mnoho pracovních jednání. Cílem cvičení bylo ověřit akceschopnost a reakci orgánů hlavního města Prahy, základních a ostatních složek IZS, vybraných subjektů kritické infrastruktury a dalších vybraných organizací a dále prověřit zdroje elektrické energie, tepla, plynu, pitné vody a dalších dodávek pro zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva.

Cvičení ukázalo na nedostatky při zásobování občanů pitnou vodou. Bude nutné vypracovat studii zásobování metropole pitnou vodou ze všech možných zdrojů, včetně potravinových řetězců a připravit organizační podmínky jejího výdeje, včetně ochrany výdejních míst. Déle cvičení ukázalo, že je nutné, aby některé organizace disponovaly dostatečnými zdroji elektrické energie. Jako vhodné se jeví vytvořit adekvátní zdroj, který by byl schopen zajistit nouzové zásobování elektřinou v případě déletrvajícího výpadku přenosové soustavy ČR.

„Při cvičení bylo zjištěno, že neexistuje seznam pacientů, ležících doma na přístrojích. Tito lidé budou vyzváni, aby se dobrovolně nahlásili na odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence. Jiné řešení, než založené na dobrovolnosti není, jelikož problém souvisí se zákonem o ochraně osobních údajů,“ říká Josef Juránek.

V závěrech cvičení Blackout 2014 je navrženo 32 doporučení ke zlepšení současného stavu, které jsou uloženy jednotlivým zástupcům MHMP a složkám IZS a šest návrhů na zlepšení, která budou předloženy na jednání Bezpečnostní radě státu.

Celý záznam si můžete poslechnout na stránkách Českého rozhlasu Regina: http://www.rozhlas.cz/regina/trinactka/_zprava/proc-byl-dulezity-simulovany-blackout-a-co-odhalil--1358104