Účastníci semináře projevili nebývalý zájem o toto téma a oceňovali, že Praha takové cvičení uskutečnila. „Avizovali, abychom se závěry nadále pokračovali, jak v rámci hlavního města, tak na úrovni státu“, říká ředitel Josef Juránek.

Český národní výbor pro omezování následků katastrof je dobrovolným, nepolitickým, nevládním a neziskovým sdružením občanů a právnických osob. Výbor není součástí oficiální struktury krizového řízení v ČR, ale výměna zkušeností mezi jeho členy velmi pomáhá při zlepšování včasného varování, kritické infrastruktury i připravenosti obyvatelstva. Členové výboru se v minulosti spolupodíleli na tvorbě zákonů spojených s krizovým managementem.

Členy Výboru jsou zástupci ČHMÚ, Hasičského záchranného sboru ČR, Červeného kříže, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Úřadu vlády, ministerstev životního prostředí, zemědělství, vnitra, zahraničí a místního rozvoje, výzkumných ústavů, vysokých škol, České asociace pojišťoven i zástupci soukromého sektoru.