Jako každé významné město, musí i hlavní město Praha řešit specifické problémy v oblasti zajištění veřejného pořádku a pouliční kriminality. Zajištění bezpečnosti obyvatel a návštěvníků metropole České republiky věnují orgány krizového řízení hlavního města Prahy trvale vysokou pozornost.

Pro zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků hlavního města Prahy buduje hlavní město Praha postupně od roku 1998 Městský kamerový systém (MKS). Jeho obecné schéma je na následujícím obrázku:

Stav Městského kamerového systému hl. m. Prahy

Kamery na správním obvodu MČ Praha 1 - 300 z toho 30 zaměřených na ochranu památek

Kamery na správním obvodu MČ Praha 2 - 47

Kamery na správním obvodu MČ Praha 3 - 33

Kamery na správním obvodu MČ Praha 4 - 55

Kamery na správním obvodu MČ Praha 5 - 43

Kamery na správním obvodu MČ Praha 6 - 62

Kamery na správním obvodu MČ Praha 7 - 65

Kamery na správním obvodu MČ Praha 8 - 226

Kamery na správním obvodu MČ Praha 9 - 19

Kamery na správním obvodu MČ Praha 10 - 37

Kamery na správním obvodu MČ Praha 11 - 31

Kamery na správním obvodu MČ Praha 12 - 25

Kamery na správním obvodu MČ Praha 13 - 16

Kamery na správním obvodu MČ Praha 14 - 26

Kamery na správním obvodu MČ Praha 15 - 29

Kamery na správním obvodu MČ Praha 16 - 6

Kamery na správním obvodu MČ Praha 17 - 20

Kamery na správním obvodu MČ Praha 18 - 8

Kamery na správním obvodu MČ Praha 19 - 16

Kamery na správním obvodu MČ Praha 20 - 12

Kamery na správním obvodu MČ Praha 21 - 20

Kamery na správním obvodu MČ Praha 22 - 4

 

Celkem je na území hlavního města Prahy umístěno 1100 kamerových stanovišť a 99 monitorovacích pracovišť MKS.

V zájmu zvýšení informovanosti Pražanů a ostatních návštěvníků naší metropole o aktuálním dění přicházíme s nabídkou volného přístupu k záběrům 100 vybraných kamer MKS, TSK a DP na URL adrese http://kamery.praha.eu

Dopad existence Městského kamerového systému hlavního města Prahy na zajišťění veřejného pořádku a snížení, resp. objasnění kriminality je pravidelně čtvrtletně hodnocen Policií ČR - Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy. Na základě tohoto hodnocení lze konstatovat, že:

 • významný přínos MKS hlavního města Prahy je zejména v oblasti prevence kriminality; již pouhá instalace kamer se odráží ve snížení nápadu trestné činnosti ve sledovaných lokalitách
 • v oblasti represe umožňuje MKS hlavního města Prahy obsáhnout velké území a operativně informovat příslušné složky Policie České republiky a Městské policie hlavního města Prahy, které mohou bezprostředně reagovat.

Dále je MKS hlavního města Prahy využíván pro monitorování míst s výskytem drogových překupníků, a tak se s jeho přispěním daří distributory omamných a psychotropních látek vytlačovat z problémových míst.

Monitorovací pracoviště:

 • Integrovaného operačního střediska Policie ČR - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
 • na Obvodních ředitelství Policie ČR - Praha I až Praha IV
 • operačního střediska Policie ČR - Národní protidrogové centrály
 • Centrálního operačního střediska Městské policie hl. m. Prahy
 • operačních středisek Obvodních ředitelství Městské policie Praha 1 až Praha 15
 • operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy
 • operačního střediska  Dopravní řídící ústředny hl. m. Prahy
 • centrální dispečink Dopravního podniku hl. m. Prahy
 • Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
 • operačního střediska Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy - zdravotnické operační středisko ZZS
 • dispečink Technické správy komunikací hl. m. Prahy

Odkazy: