Ukázka protipovodňových zábran

 

Protipovodňová opatření

Hlavní město Praha a městské části řeší tuto problematiku podle úkolů daných zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon.

Městské části řídí podle svých povodňových plánů ochranu obyvatelstva před povodněmi a každý se může podle potřeby na jejich povodňové orgány obrátit se žádostí o informaci a pomoc.

Výstavbu protipovodňových opatření na svém území zabezpečuje hlavní město Praha. Ochrana před rozlitím vod a zatopením částí města je připravována a navrhována v sedmi schválených etapách výstavbou stálých a mobilních opatření podle jednotlivých ohrožených lokalit. Pro včasné informování obyvatelstva hlavní město využívá elektronické sirény, které byly nainstalovány v místech ohrožených zátopami a vysílají zvukové signály i mluvené výstražné zprávy a informace.


Povodeň v roce 2002 potvrdila správnost nastoupené cesty v řešení protipovodňové ochrany, kdy vystavěné mobilní stěny na nábřežích Starého města a Josefova ochránily před zaplavením tekoucí vodou celou historickou oblast staré Prahy.

 
Rady pro činnost obyvatelstva při povodni a způsob jeho vyrozumívání

Oznámení, že dojde k ohrožení města povrchní vodou, bude oznámeno povodňovými orgány městských části a hl. m. Prahy s předstihem následujícím způsobem:

 

Příprava k evakuaci osob
 • sledovat vysílání místního rozhlasu a ostatních sdělovacích prostředků
 • připravit evakuační zavazadlo
 • při odchodu na vědomí policie a záchranářů připevnit na dveře cedulku s informací, kdy a kam jste byli evakuováni

 

Obsah evakuačního zavazadla
 • základní potraviny (nejlépe konzervy) na 3 dny
 • pitnou vodu (čaj, kávu)
 • vodotěsně zabalený chléb, pečivo, sušenky, sůl, cukr
 • předměty denní potřeby (příbory, otvírák na konzervy, ostrý nůž, jídelní nádobí, hrnky)
 • osobní doklady, peníze, cennosti, pojistné smlouvy
 • přenosné rádio a náhradní zdroje
 • toaletní a hygienické potřeby
 • léky
 • svítilnu, zápalky (zapalovač)
 • náhradní prádlo, obuv, pláštěnku, holiny, spací pytel nebo přikrývku, provaz na sušení
 • knížky, hračky, karty a pod.
 • zavazadlo označené visačkou se jménem a adresou

 

Příprava na ochranu před povodní v místě bydliště (v případě včasné předpovědi)
 • pevně připoutat předměty, které by mohla odnést voda
 • cenné věci z přízemí a sklepů (jídlo, pitnou vodu plynové vařiče a pod.) vynést do vyšších pater
 • zabezpečit ropné látky, chemikálie, jedy a žíraviny, aby nedošlo ke kontaminaci vody a půdy 
 • automobily a jinou techniku přemístit do prostorů mimo inundaci (zatopení)
 • majitelé zbraní zabezpečit jejich ochranu proti zneužití včetně dokladů

 

Před opuštěním bydliště (domu)
 • vypnout hlavní vypínač elektrického proudu
 • uzavřít hlavní uzávěr vody a plynu
 • uvolnit cestu domácímu zvířectvu
 • zavřít a uzamknout všechna okna a vstupy
 • pytli s pískem zajistit a utěsnit dveře, okna a vchody včetně hospodářských stavení a garáží
 • uvědomit o evakuaci sousedy
 • malým dětem vložit do kapsy kartičku se jménem a adresou
 • k evakuaci použít vlastní dopravní prostředek nebo dopravní prostředky zabezpečené obecním úřadem
 • dobře se obléci a obout

 

Hlavní zásady činnosti při vznikající povodni
 • jednejte s klidem a rozvahou
 • pomožte sousedům, starým a nemocným lidem
 • nechoďte do níže položených míst, která mohou být zaplavena vodou
 • neprojíždějte již zaplavená místa na kole ani autem
 • dodržujte pokyny místních úřadů a sledujte informace ve sdělovacích prostředcích

 

Základní poznatky k činnosti po povodni
 • nechejte odborně zkontrolovat stav budov a stupeň narušení statiky
 • prověřte stav rozvodů elektrické energie a plynu
 • zkontrolujte stav elektrických spotřebičů a motorů
 • prověřte stav kanalizace, rozvody a kvalitu vody včetně studní
 • podle pokynů hygienika okamžitě zlikvidujte uhynulé zvířectvo a veškeré potraviny zasažené vodou
 • do prověření zdrojů pitné vody odebírejte vodu pouze z náhradních zdrojů (cisterny) nebo využívejte vodu balenou
 • po návratu do svého obydlí zjistěte rozsah škod a kontaktujte pojišťovnu