Základní složky IZS

 

 • Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
http://www.hzspraha.cz/
http://www.mvcr.cz/hasici
 • Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby
http://www.zzshmp.cz
 • Policie České republiky - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
http://www.policie.cz/uzemni-utvary-krajske-reditelstvi-policie-pha.aspx
http://www.mvcr.cz/policie

_____________________________________________________________________________________

 • Městská policie hlavního města Prahy
http://www.mppraha.cz

Varia

 • Armáda ČRhttp://www.army.cz
 • Bezpečnostní rada státu
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/brs/brs-uvod-3851/
 • Český červený kříž
http://www.cck-cr.cz
 • Český hydrometeorologický ústav
http://www.chmi.cz
 • Vodohospodářský informační portál Ministerstva zemědělství
http://www.voda.mze.cz
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
http://www.sujb.cz
 • Státní ústav radiační ochrany
http://www.suro.cz
 • Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany
http://www.sujchbo.cz
 • Správa státních hmotných rezerv
http://www.sshr.cz

Prostředky individuální ochrany

Skupina obyvatelstva, na kterou se nevztahuje garance státu na zabezpečení prostředky individuální ochrany, má kromě možnosti zhotovení improvizované ochrany též možnost pořízení si prostředků individuální ochrany na vlastní náklady v níže uvedených prodejnách nebo přímo u výrobců.  

 

Výrobci

Název obchodní firmy  Adresa  Kontakt

 AVEC CZ spol. s r.o.

Staré Jenčany 79

533 33  Staré Jenčany

tel.: 466 330 152

fax: 466 303 037

e-mail: avec@iol.cz

 Gumárny Zubří,
akciová společnost

Hamerská 9

756 54  Zubří

tel.: 571 662 215

fax: 571 658 744

e-mail: Jiri.Sobek@guzu.cz

URL: http://www.guzu.cz

 SIGMA GROUP a.s. - Divize spotřební čerpadla

Jana Sigmunda 79

783 50  Lutín

tel.: 585 651 322

fax: 585 651 329

e-mail: info.dsc@sigmagroup.cz

URL: http://www.sigma.cz/filtry_cz.htm

 

Prodejci

Název obchodní firmy Adresa  Kontakt

 Dräger Safety s.r.o.

Pod Sychrovem I 1392/64

101 00  Praha 10 – Michle 

tel.: 272 011 851 až 852

fax: 272 767 414

e-mail: draeger.st@draeger.com

URL: http://www.draeger.cz

 Klimafil, s.r.o.

Slunečná 2101/2

100 00  Praha 10 – Strašnice 

tel.: 274 778 623

fax: 274 779 844

mobil: 603 118 484

e-mail: firma@klimafil.cz

URL: http://www.klimafil.cz  

 Petr Pícha - ochranné pomůcky

V Okruží 2158/12

130 00  Praha 3 – Žižkov 

tel.: 266 313 167

fax: 266 315 288

e-mail: info@picha.cz, prodej@picha.cz

URL: http://www.picha.cz  

 OPZ - Šebesta s.r.o.

Přátelství 141/93

104 00  Praha 10 – Uhříněves 

tel., fax: 267 711 724

mobil: 603 283 023, 603 547 569

e-mail: praha@opz.cz

URL: http://www.opz.cz