Základní informace

Celkový počet: 3
Na stránce:
  • 25. 9. 2015 Tísňová volání
    Přehled telefonních linek určených k tísňovému volání.
  • 28. 5. 2014 Zásady chování při mimořádné situaci
    Zásady všeobecné, při výpadku elektrické energie, při požáru, při povodni, při úniku nebezpečné látky, v případě evakuace a při mimořádné situaci v prostorách metra.
  • 3. 2. 2014 Základní informace pro obyvatele a návštěvníky hlavního města Prahy
    V běžném životě člověka mohou nastat neočekávané situace, které zásadním způsobem naruší normální chod života a dochází k bezprostřednímu ohrožení životů a zdraví občanů, škodám na majetku a ohrožení životního prostředí. Takovou situaci nazýváme mimořádnou událostí. Mohou být způsobeny buď živelní pohromou (povodně, vichřice, sněhové bouře, sesuvy půdy)
Celkový počet: 3
Na stránce: