Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 325
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
17.10.2018 MHMP 1637199/2018 - popis pracovní činnosti poradců primátorky odpověď
17.10.2018 MHMP 1638620/2018 - Rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky odpověď
12.10.2018 MHMP 1627953/2018 - Počet dopravních přestupků vyřízených odborem DSC za období 2015,2016,2017,k 31.8.2018 odpověď
11.10.2018 MHMP 1599065/2018 - Počet vydaných ŘP provořidičům za rok 2015-2017 odpověď
11.10.2018 MHMP 1536202/2018 - reklamní prezentace kosmetického přípravku Varico Line odpověď
10.10.2018 MHMP 1536241/2018 - Datové zdroje Big Data odpověď
10.10.2018 MHMP 1629729/2018 - Poskytnutí informací - doprovodná informace odpověď
09.10.2018 MHMP 1590568/2018 - Komunikace Loutkářská odpověď příloha
09.10.2018 MHMP 1568120/2018 - Majetkové vztahy k pozemkům v k. ú. Řeporyje, 1610/1, 1611/4 odpověď
09.10.2018 MHMP 1596745/2018 - žádost o zaslání rozhodnutí týkající se pozemků v k.ú. Smíchov odpověď příloha
08.10.2018 MHMP 1567518/2018 - Dopravní napojení - BD Rezidence Smotlachova, Praha 4 - Kamýk odpověď příloha
08.10.2018 MHMP 1536233/2018 - Povolení vybudování Hostivařské přehrady odpověď
05.10.2018 MHMP 1538212/2018 - Náklady za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu odpověď
04.10.2018 MHMP 1536083/2018 - Odstranění vraku vozidla tov. zn. Opel Astra v Prokopském údolí odpověď
03.10.2018 MHMP 1535630/2018 - dotace na výstavbu nájemních bytů odpověď
03.10.2018 MHMP 1532479/2018 - rozhodnutí ohledně inzerce přípravku Varico Line odpověď příloha
03.10.2018 MHMP 1533810/2018 - sdělení ke zveřejňování informací odpověď
03.10.2018 MHMP 1525869/2018 - Splnění povinnosti uložené rozsudkem OS pro Prahu 1 odpověď
02.10.2018 MHMP 1534137/2018 - pronájem bytů odpověď
26.09.2018 MHMP 1514923/2018 - Pražský orloj -. námitka odpověď
25.09.2018 MHMP 1488097/2018 - Zóny placeného stání odpověď
24.09.2018 MHMP 1504782/2018 - Pracovněprávní vztah ZK odpověď
24.09.2018 MHMP 1507906/2018 - Semafor Patočkova odpověď
24.09.2018 MHMP 1502555/2018 - Zveřejnění informací na portálu MHMP odpověď
21.09.2018 MHMP 1497298/2018 - Evidence úhrad k bytu Bryksova 750 odpověď příloha
20.09.2018 MHMP 1498102/2018 - Dopravní značení odpověď příloha
20.09.2018 MHMP 1528354/2018 - Licence k provozování dopravy odpověď
19.09.2018 MHMP 1493424/2018 - bankomaty v PPR odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
19.09.2018 MHMP 1462980/2018 - Pokuta za provozování nezkolaudovaných vovodovních řadů odpověď příloha
19.09.2018 MHMP 1442812/2018 - Poskytnutí protokolu z kontroly příspěvkové organizace odpověď příloha
19.09.2018 MHMP 1462828/2018 - reklama na kosmetické výrobky odpověď
18.09.2018 MHMP 1475682/2018 - Prodej BD Podnádražní 367 odpověď
17.09.2018 MHMP 1474889/2018 - Poskytnutí informací - doprovodná informace odpověď
17.09.2018 MHMP 1463311/2018 - Seznam držitelů oprávnění k provozování STK odpověď
14.09.2018 MHMP 1396638/2018 - Poskytnutí informace - konkursní řízení Gy Litoměřická odpověď
14.09.2018 MHMP 1433935/2018 - Prodlužování a neprodlužování nájmu v bytech HMP odpověď příloha č.1,
příloha č.2
13.09.2018 MHMP 1419637/2018 - Doklady k povolení změny stavby 4.20 Nové Butovice, k.ú. Stodůlky odpověď
12.09.2018 MHMP 1434271/2018 - Odpověď k úpravě U 0614/2008 odpověď
12.09.2018 MHMP 1433077/2018 - Počet vydaných ŘP v letech 2015-2018 odpověď
12.09.2018 MHMP 1396976/2018 - Právní stanovisko a fakturační údaje AK DOUBEK&PARTNERS odpověď
12.09.2018 MHMP 1434271/2018 - Vyjádření k areálu Petynka odpověď příloha
12.09.2018 MHMP 1433988/2018 - Vyjádření k žádosti o grafickou přílohu o stavební uzávěře, k.ú. Bohdalec odpověď
11.09.2018 MHMP 1384236/2018 - Informace o Magistrátu hl. m. Prahy - personální oblast, oblast informatiky a BOZP odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4
11.09.2018 MHMP 1420351/2018 - podatelna MHMP. odpověď
06.09.2018 MHMP 1340930/2018 - Dopravní a inženýrská opatření odpověď
06.09.2018 MHMP 1384971/2018 - Odpověď_Bytová politika HMP odpověď
05.09.2018 MHMP 1374311/2018 - Odejmutí pozemků v k.ú. Kamýk - Smotlachova ul. odpověď příloha
05.09.2018 MHMP 1326674/2018 - Personální zajištění činností odboru OKM MHMP, jeho úkoly, komunikační kanály odpověď příloha č.1,
příloha č.2
05.09.2018 MHMP 1326484/2018 - Právní služby_ smlouva č.POS/83/14/023687/2016 odpověď příloha
04.09.2018 MHMP 1367958/2018 - Nabytí právní moci odpověď
Celkový počet: 325
Na stránce: