Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 198
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
04.07.2016 MHMP 1182924/2016 - kopie stanovisek k rekonstrukci, dostavbě, přestavbě odpověď
30.06.2016 MHMP 1167479/2016 - informace i osobě zaměstnance HMP, resp. PVS a.s. odpověď
29.06.2016 MHMP 1161208/2016 - rozhodování OKC MHMP jako nadřízeného orgánu v roce 2014, přehled dle jednotlivých městských částí odpověď
28.06.2016 MHMP 1150236/2016 - navýšení střechy, přístavba garáže, sdělení o památkové ochraně odpověď příloha
27.06.2016 MHMP 1132793/2016 - rozhodnutí dotýkající se pozemku v Kunraticích odpověď
27.06.2016 MHMP 1136468/2016 - blokování e-mailové adresy tazatele odpověď
27.06.2016 MHMP 1114732/2016 - poskytnutí spisového materiálu odpověď příloha
23.06.2016 MHMP 1110467/2016 - vztah k č. j. MHMP 535553/2015 - výše částek vyplacených dle zákona č. 82/1998 Sb., v období 2000-2013 odpověď
21.06.2016 MHMP 1104609/2016 - projednání novely zákona o půdním fondu odpověď
20.06.2016 MHMP 1074392/2016 - pokuty a jiné opatření uložených za porušení nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy odpověď příloha
20.06.2016 MHMP 803531/2016 - rozhodování OKC MHMP jako nadřízeného orgánu v roce 2014, přehled dle jednotlivých městských částí odpověď
16.06.2016 MHMP 1086154/2016/OCP-V-318/Pp - povolení k vjezdu vozidel do parku Vítkov dne 31.5.2016 odpověď
15.06.2016 MHMP 1072738/2016 - počet zahájených řízení od roku 2005-2016 dle zákona č. 20/1987 Sb. odpověď
15.06.2016 MHMP 1079262/2016 - úhrada nákladů řízení podle rozsudku Městského soudu odpověď
15.06.2016 MHMP 1078818/2016 - kopie rozsudku správního soudu sp. zn. 11A 5/2014 ze dne 7. 4. 2016 odpověď příloha
14.06.2016 MHMP 985695/2016 - plat, příplatky a odměny ředitele odboru SCZ v letech 2010-2016 odpověď
14.06.2016 MHMP 1061405/2016 - zpřístupnění podzemí na Proseku v Praze odpověď
10.06.2016 MHMP 927358/2016 - rozhodnutí o přestupcích za roky 2010, 2014 a 2015 odpověď
09.06.2016 MHMP 1021230/2016 - opatření přijatá v návaznosti na požadavek MV ČR odpověď
09.06.2016 MHMP 1024850/2016 - počet přezkoumávaných územních rozhodnutí odpověď
08.06.2016 MHMP 1014679/2016/04/Kj - nejvyšší povolená rychlost před vjezdem do vybraných tunelů odpověď
08.06.2016 MHMP 1021247/2016 - kopie stanovisek a vyjádření OPP z let 2012 až 2016 - stav. řízení, územ. řízení odpověď
08.06.2016 MHMP 1017000/2016 - kopie smlouvy o právním zastupování HMP odpověď příloha
07.06.2016 MHMP 1005591/2016 - zpřístupnění historického podzemí Proseka odpověď příloha
02.06.2016 MHMP 983113/2016 - podklad k oprávnění Ing. Souralové jednat ve věci bytu žadatele odpověď příloha
02.06.2016 MHMP 979820/2016 - dopady vyplývající ze změn územního plánu hl. m. Prahy odpověď příloha
01.06.2016 MHMP 995860/2016 - ohlášení shromáždění na specifikovaných adresách odpověď příloha
31.05.2016 MHMP 774606/2016 odpověď příloha
27.05.2016 MHMP 948403/2016 odpověď
27.05.2016 MHMP 951743/2016/04/Ma odpověď příloha
27.05.2016 MHMP 889285/2016 odpověď
26.05.2016 MHMP 929425/2016 odpověď
26.05.2016 MHMP 935500/2016 odpověď
24.05.2016 MHMP 918249/2016 odpověď
23.05.2016 MHMP 909377/2016 odpověď
20.05.2016 MHMP 895925/2016 odpověď
19.05.2016 MHMP 948478/2016 odpověď příloha
19.05.2016 MHMP 891348/2016 odpověď
17.05.2016 MHMP 872846/2016 odpověď
17.05.2016 MHMP 872480/2016 odpověď
16.05.2016 MHMP 842507/2016 odpověď
16.05.2016 MHMP 867988/2016 odpověď
16.05.2016 MHMP 864787/2016 odpověď
13.05.2016 MHMP 764519/2016 odpověď
12.05.2016 MHMP 846943/2016 odpověď
11.05.2016 MHMP 842347/16 odpověď
11.05.2016 MHMP 837989/2016 odpověď
10.05.2016 MHMP 828848/2016/Der odpověď příloha
10.05.2016 MHMP 828797/206/Der odpověď příloha
09.05.2016 MHMP 816169/2016 Dvo odpověď
Celkový počet: 198
Na stránce: