Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 225
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
12.08.2016 MHMP 1393506/2016 - podepsané smlouvy od roku 2008 odpověď
12.08.2016 MHMP 1392189/2016 - kdy bylo doručeno rozh. OKC MHMP povinnému subjektu odpověď příloha
11.08.2016 MHMP 1385182/2016 - jaké kroky učinila RHMP u cílů uvedených ve svém programovém prohlášení odpověď
08.08.2016 MHMP 1356119/2016/Stj - kopie pořízené fotodokumentace odpověď příloha
05.08.2016 MHMP 1357702/2016 - informace o podateli podnětu odpověď
04.08.2016 MHMP 1344037/2016 - exekuční vymáhání rozsudku 11A 166/2012 - 206 odpověď
04.08.2016 MHMP 1349534/2016 - řízení o správním deliktu odpověď příloha
04.08.2016 MHMP 1346043/2016 - informace týkající se řízení o správním deliktu odpověď příloha
04.08.2016 MHMP 1346175/2016 - informace týkající se řízení o správním deliktu odpověď příloha
04.08.2016 MHMP 1269984/2016 - informace týkající se řízení o správním deliktu odpověď příloha
04.08.2016 MHMP 1346211/2016 - informace týkající se řízení o správním deliktu odpověď příloha
02.08.2016 MHMP 1345318/2016 - řízení o správním deliktu odpověď příloha
02.08.2016 MHMP 1347565/2016 - řízení o správním deliktu odpověď příloha
02.08.2016 MHMP 1347433/2016 - řízení o správním deliktu odpověď příloha
02.08.2016 MHMP 1344700/2016 - řízení o správním deliktu odpověď příloha
29.07.2016 MHMP 1329607/2016 - ztráta zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla odpověď příloha
26.07.2016 MHMP 1301604/2016/Vác - písemnosti zaslané MHMP na podaný odpor odpověď příloha
25.07.2016 MHMP 1292989/2016 - dovolání, faktury ke smlouvě POS/66/02/001360/2016, odměny vedoucích úředníků, smlouvy s externími advokátními kancelářemi odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
25.07.2016 MHMP 1288231/2016 - analýzy, stanoviska, posudky a listiny ke smlouvě POS/66/02/001307/2015 odpověď
15.07.2016 MHMP 1239451/2016 - dovolání, faktury ke smlouvě POS/66/02/001360/2016, odměny vedoucích úředníků, smlouvy s externími advokátními kancelářemi odpověď
14.07.2016 MHMP 1235426/2016 - vymáhání "škody" na nákladech soudního řízení odpověď
12.07.2016 MHMP 1215785/2016 - kopie žádosti o poskytnutí dotace na opravu fasády odpověď
07.07.2016 MHMP 1194610/2016 - pokuta udělená ÚOHS odpověď příloha č.1,
příloha č.2
07.07.2016 MHMP 1168811/2016 Rau - evidence všech řízení žadatele s MHMP odpověď
07.07.2016 MHMP 1189895/2016 Rau - řízení týkající se rozhodnutí odboru DSC odpověď
04.07.2016 MHMP 1182924/2016 - kopie stanovisek k rekonstrukci, dostavbě, přestavbě odpověď
30.06.2016 MHMP 1167479/2016 - informace i osobě zaměstnance HMP, resp. PVS a.s. odpověď
29.06.2016 MHMP 1161208/2016 - rozhodování OKC MHMP jako nadřízeného orgánu v roce 2014, přehled dle jednotlivých městských částí odpověď
28.06.2016 MHMP 1150236/2016 - navýšení střechy, přístavba garáže, sdělení o památkové ochraně odpověď příloha
27.06.2016 MHMP 1132793/2016 - rozhodnutí dotýkající se pozemku v Kunraticích odpověď
27.06.2016 MHMP 1136468/2016 - blokování e-mailové adresy tazatele odpověď
27.06.2016 MHMP 1114732/2016 - poskytnutí spisového materiálu odpověď příloha
23.06.2016 MHMP 1110467/2016 - vztah k č. j. MHMP 535553/2015 - výše částek vyplacených dle zákona č. 82/1998 Sb., v období 2000-2013 odpověď
21.06.2016 MHMP 1104609/2016 - projednání novely zákona o půdním fondu odpověď
20.06.2016 MHMP 1074392/2016 - pokuty a jiné opatření uložených za porušení nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy odpověď příloha
20.06.2016 MHMP 803531/2016 - rozhodování OKC MHMP jako nadřízeného orgánu v roce 2014, přehled dle jednotlivých městských částí odpověď
16.06.2016 MHMP 1086154/2016/OCP-V-318/Pp - povolení k vjezdu vozidel do parku Vítkov dne 31.5.2016 odpověď
15.06.2016 MHMP 1072738/2016 - počet zahájených řízení od roku 2005-2016 dle zákona č. 20/1987 Sb. odpověď
15.06.2016 MHMP 1079262/2016 - úhrada nákladů řízení podle rozsudku Městského soudu odpověď
15.06.2016 MHMP 1078818/2016 - kopie rozsudku správního soudu sp. zn. 11A 5/2014 ze dne 7. 4. 2016 odpověď příloha
14.06.2016 MHMP 985695/2016 - plat, příplatky a odměny ředitele odboru SCZ v letech 2010-2016 odpověď
14.06.2016 MHMP 1061405/2016 - zpřístupnění podzemí na Proseku v Praze odpověď
10.06.2016 MHMP 927358/2016 - rozhodnutí o přestupcích za roky 2010, 2014 a 2015 odpověď
09.06.2016 MHMP 1021230/2016 - opatření přijatá v návaznosti na požadavek MV ČR odpověď
09.06.2016 MHMP 1024850/2016 - počet přezkoumávaných územních rozhodnutí odpověď
08.06.2016 MHMP 1014679/2016/04/Kj - nejvyšší povolená rychlost před vjezdem do vybraných tunelů odpověď
08.06.2016 MHMP 1021247/2016 - kopie stanovisek a vyjádření OPP z let 2012 až 2016 - stav. řízení, územ. řízení odpověď
08.06.2016 MHMP 1017000/2016 - kopie smlouvy o právním zastupování HMP odpověď příloha
07.06.2016 MHMP 1005591/2016 - zpřístupnění historického podzemí Proseka odpověď příloha
02.06.2016 MHMP 983113/2016 - podklad k oprávnění Ing. Souralové jednat ve věci bytu žadatele odpověď příloha
Celkový počet: 225
Na stránce: