Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 54
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
18.02.2019 MHMP 252609/2019 - informace k daňovému nedoplatku odpověď
14.02.2019 MHMP 291846/2019 - Dělení pozemku k.ú. Smíchov odpověď příloha
13.02.2019 MHMP 304426/2019 - počet dopravních přestupků v ul.Makedonská , Praha 9 od 1.11.-21.11.2018 odpověď
13.02.2019 MHMP 305431/2019 - poskytnutí informací "Betonárka Holešovice" odpověď
13.02.2019 MHMP 292507/2019 - Privatizace Doležalova odpověď
12.02.2019 MHMP 292969/2019 - Poskytnutí informací - odměna za výkon funkce radního hl. m. Prahy odpověď
12.02.2019 MHMP 271005/2019 - Zdravotní dokumentace nezletilých v archivu MHMP odpověď
11.02.2019 MHMP 271423/2019 - Informace o městském mobiliáři a zeleni odpověď
08.02.2019 MHMP 279203/2019 - informace o počtu pokut udělených za překročení rychlosti v tunelovém komplexu Blanka odpověď
08.02.2019 MHMP 252667/2019 - regulace šíření reklamy odpověď
07.02.2019 MHMP 259886/2019 - dotace soukromým školám odpověď
07.02.2019 MHMP 245484/2019 - Informace k pozemku v k.ú. Veleslavín a jeho využívání odpověď
07.02.2019 MHMP 271774/2019 - Počet pronajímaných bytů HMP odpověď
07.02.2019 MHMP 277530/2019 - Právní stanovisko AK odpověď příloha
07.02.2019 MHMP 273011/2019 - Právní stanovisko AK odpověď příloha
07.02.2019 MHMP 272333/2019 - přesný počet přestupků a správních řízení na firmu odpověď
07.02.2019 MHMP 253173/2019 - Služby poskytované společností KPMG Česká republika, s.r.o. odpověď
06.02.2019 MHMP 260878/2019 - Členové BD Podnádražní odpověď
06.02.2019 MHMP 262518/2019 - Trafostanice Klárov_umělecko_řemeslné předměty odpověď
06.02.2019 MHMP 173629/2019 - Web praha.eu odpověď
05.02.2019 MHMP 237057/2019 - Propojení nádraží Dejvice a nádraží Veleslavín podzemním tunelem odpověď
31.01.2019 MHMP 211445/2019 - informace ke stížnosti odpověď
30.01.2019 MHMP 138795/2019 - vyřízení podnětu odpověď příloha
29.01.2019 MHMP 202857/2019 - fotokopie spisové dokumentace odpověď příloha
29.01.2019 MHMP 202284/2019 - Pevné překážky na účelových komunikacích odpověď
29.01.2019 MHMP 200673/2019 - počet neobsazených bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy odpověď
28.01.2019 MHMP 169276/2019 - EVIDOVÁNÍ NEDOPLATKU A VYZNAČENÍ PRÁVNÍ MOCI odpověď příloha č.1,
příloha č.2
28.01.2019 MHMP 196723/2019 - informace o doručování a lhůtě doplnění žádosti odpověď
25.01.2019 MHMP 171358/2019 - Demoliční práce na stavbě objektu a pozemku v ul. U Hrušky odpověď
25.01.2019 MHMP 178774/2019 - platnost NS a zaslání Pravidel pro užívání bytu odpověď příloha
23.01.2019 MHMP 138205/2019 - Statistiky vyvlastňovacích řízení odpověď
23.01.2019 MHMP 151533/2019 - Stavební úpravy na pozemku v k.ú. Vysočany odpověď
23.01.2019 MHMP 168409/2019 - Zkušební provoz TKB odpověď
22.01.2019 MHMP 138578/2019 - Investiční plán města 2019-2022 odpověď
22.01.2019 MHMP 133213/2019 - Povolení provozování vodovodu nebo kanalizace odpověď
21.01.2019 MHMP 139685/2019 - Informace k privatizaci domu Smikova 830-836 odpověď
21.01.2019 MHMP 140169/2019 - Pronájem městských bytů odpověď
18.01.2019 MHMP 119948/2019 - Reklamní videospoty k parkovacím zónám odpověď
17.01.2019 MHMP 128787/2019 - informace k pokute odpověď
17.01.2019 MHMP 129031/2019 - informace k pokutě odpověď
15.01.2019 MHMP 74320/2019 - Oprávnění k poskytování zdravotních služeb odpověď příloha
15.01.2019 MHMP 109846/2019 - Zavedení MKS v ul. Letovská odpověď
14.01.2019 MHMP 88015/2019 - kopie rozhodnutí zrušení neodkladných zabezpečovacích prací odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
14.01.2019 MHMP 90275/2019 - kopie spisové dokumentace přestupku odpověď
11.01.2019 MHMP 78785/2019 - dokumentace ke grantům pro spolky Orel jednota Praha - Balkán a Beachclub Strahov, z.s. odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5,
příloha č.6,
příloha č.7,
příloha č.8
11.01.2019 MHMP 72096/2019 - Využití rozhledny Cibulka odpověď
10.01.2019 MHMP 70407/2019 - Využití služeb moderátora, smluvní vztahy s moderátorem a počet obyvatel obce odpověď
09.01.2019 MHMP 71401/2019 - smíchov_venkovní reklama osvětlená reflektory odpověď
08.01.2019 MHMP 39760/2019 - Problémy s holubí populací, odchyt a hubení holubů odpověď
07.01.2019 MHMP 20520/2019 - Poskytnutí dokladů ke kácení dřevin BD zelený Kamýk odpověď příloha
Celkový počet: 54
Na stránce: