Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 266
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
21.09.2018 MHMP 1497298/2018 - Evidence úhrad k bytu Bryksova 750 odpověď příloha
19.09.2018 MHMP 1493424/2018 - bankomaty v PPR odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
19.09.2018 MHMP 1462980/2018 - Pokuta za provozování nezkolaudovaných vovodovních řadů odpověď příloha
19.09.2018 MHMP 1462828/2018 - reklama na kosmetické výrobky odpověď
18.09.2018 MHMP 1475682/2018 - Prodej BD Podnádražní 367 odpověď
17.09.2018 MHMP 1474889/2018 - Poskytnutí informací - doprovodná informace odpověď
14.09.2018 MHMP 1396638/2018 - Poskytnutí informace - konkursní řízení Gy Litoměřická odpověď
14.09.2018 MHMP 1433935/2018 - Prodlužování a neprodlužování nájmu v bytech HMP odpověď
13.09.2018 MHMP 1419637/2018 - Doklady k povolení změny stavby 4.20 Nové Butovice, k.ú. Stodůlky odpověď
12.09.2018 MHMP 1433077/2018 - Počet vydaných ŘP v letech 2015-2018 odpověď
12.09.2018 MHMP 1396976/2018 - Právní stanovisko a fakturační údaje AK DOUBEK&PARTNERS odpověď
11.09.2018 MHMP 1384236/2018 - Informace o Magistrátu hl. m. Prahy - personální oblast, oblast informatiky a BOZP odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4
06.09.2018 MHMP 1340930/2018 - Dopravní a inženýrská opatření odpověď
06.09.2018 MHMP 1384971/2018 - Odpověď_Bytová politika HMP odpověď
05.09.2018 MHMP 1374311/2018 - Odejmutí pozemků v k.ú. Kamýk - Smotlachova ul. odpověď příloha
05.09.2018 MHMP 1326674/2018 - Personální zajištění činností odboru OKM MHMP, jeho úkoly, komunikační kanály odpověď příloha č.1,
příloha č.2
05.09.2018 MHMP 1326484/2018 - Právní služby_ smlouva č.POS/83/14/023687/2016 odpověď příloha
04.09.2018 MHMP 1367958/2018 - Nabytí právní moci odpověď
04.09.2018 MHMP 1369098/2018 - Určení komunikace odpověď
03.09.2018 MHMP 1365128/2018 - Odpověď_Dotace na Centrum Ládví odpověď
31.08.2018 MHMP 1348458/2018 - Údržba zeleně Niederleho 705 odpověď
29.08.2018 MHMP 1306377/2018 - Povinnost zpracovatele dopisu při podepisování "v.z." odpověď
28.08.2018 MHMP 1259089/2018 - modernizace na železničním přejezdu u Nádraží Veleslavín odpověď
27.08.2018 MHMP 1300750/2018 - čerpání veřejných peněz odpověď
27.08.2018 MHMP 1304351/2018 - Poskytnutí informace ke k. ú. Záběhlice odpověď
27.08.2018 MHMP 1119704/2018 - Poskytnutí uzavřených smluv ke st. č. 0080 "MO Prašný most-Špejchar" odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5,
příloha č.6,
příloha č.7,
příloha č.8
27.08.2018 MHMP 1301360/2018 - povolení k provozu zařízení ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech odpověď příloha
27.08.2018 MHMP 1319410/2018 - Pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Motol odpověď
24.08.2018 MHMP 1306896/2018 - odevzdání volebních listin a jejich náležitosti odpověď
23.08.2018 MHMP 1259502/2018 - dokumenty spojené s provedením kontroly MHMP v AKTIP odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
22.08.2018 MHMP 1216086/2018 - přidělení evidenčního čísla ke stavbě odpověď
20.08.2018 MHMP 1281270/2018 - grant na výstavbu sportovní haly v Ďáblicích odpověď příloha
20.08.2018 MHMP 1280836/2018 - Umístění komunikace na pozemcích odpověď
15.08.2018 MHMP 1255575/2018 - informace v oblasti přestupkového práva odpověď
14.08.2018 MHMP 1250250/2018 - Poskytnutí informace k. ú. Dolní Chabry odpověď
14.08.2018 MHMP 1219990/2018 - využití údajů v registru osob-I.část odpověď příloha
14.08.2018 MHMP 1244983/2018 - Zástavba okolí stanice metra Invalidovna, Praha 8 - Karlín odpověď příloha
14.08.2018 MHMP 1250528/2018 - zpracování osobních údajů v dětských domovech odpověď
13.08.2018 MHMP 1237317/2018 - Poskytnutí informace k vymáhání nároku na náhradu škody odpověď
09.08.2018 MHMP 1235754/2018 - Vyjádření ke stavbě k. ú. Ďáblice odpověď
09.08.2018 MHMP 1220755/2018 - výsledky a počet kontrol odpověď
08.08.2018 MHMP 1229571/2018 - Den dětské bezpečnosti na silnicích odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5,
příloha č.6,
příloha č.7
08.08.2018 MHMP 1229407/2018 - Individuální protihluková opatření v objektu Nad Rokoskou 113/4 odpověď
07.08.2018 MHMP 1224288/2018 - Duplicitní vlastnictví u pozemku p.č. 949/1, k.ú. Libuš odpověď
07.08.2018 MHMP 1214751/2018 - vyčíslení nákladů na kampaň k výstavbě Radlické radiály "Nová tepna Prahy" odpověď
07.08.2018 MHMP 1214751/2018 - vyčíslení nákladů na kampaň k výstavbě Radlické radiály "Nová tepna Prahy" odpověď
06.08.2018 MHMP 1211270/2018 - k problematice zajištění úkolu tzv. nezúčastněné osoby odpověď
06.08.2018 MHMP 1212500/2018 - Poskytnutí informace - koncepce dalšího rozvoje školy odpověď
06.08.2018 MHMP 1182377/2018 - Poskytnutí informace týkající se počtu případů řešených zaměstnankyní MHMP odpověď
06.08.2018 MHMP 1216042/2018 - Zkoušky - Taxislužba odpověď
Celkový počet: 266
Na stránce: