Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 187
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
20.06.2016 MHMP 1074392/2016 - pokuty a jiné opatření uložených za porušení nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy odpověď příloha
15.06.2016 MHMP 1072738/2016 - počet zahájených řízení od roku 2005-2016 dle zákona č. 20/1987 Sb. odpověď
15.06.2016 MHMP 1079262/2016 - úhrada nákladů řízení podle rozsudku Městského soudu odpověď
15.06.2016 MHMP 1078818/2016 - kopie rozsudku správního soudu sp. zn. 11A 5/2014 ze dne 7. 4. 2016 odpověď příloha
14.06.2016 MHMP 985695/2016 - plat, příplatky a odměny ředitele odboru SCZ v letech 2010-2016 odpověď
14.06.2016 MHMP 1061405/2016 - zpřístupnění podzemí na Proseku v Praze odpověď
10.06.2016 MHMP 927358/2016 - rozhodnutí o přestupcích za roky 2010, 2014 a 2015 odpověď
09.06.2016 MHMP 1021230/2016 - opatření přijatá v návaznosti na požadavek MV ČR odpověď
09.06.2016 MHMP 1024850/2016 - počet přezkoumávaných územních rozhodnutí odpověď
08.06.2016 MHMP 1014679/2016/04/Kj - nejvyšší povolená rychlost před vjezdem do vybraných tunelů odpověď
08.06.2016 MHMP 1021247/2016 - kopie stanovisek a vyjádření OPP z let 2012 až 2016 - stav. řízení, územ. řízení odpověď
08.06.2016 MHMP 1017000/2016 - kopie smlouvy o právním zastupování HMP odpověď příloha
07.06.2016 MHMP 1005591/2016 - zpřístupnění historického podzemí Proseka odpověď příloha
02.06.2016 MHMP 983113/2016 - podklad k oprávnění Ing. Souralové jednat ve věci bytu žadatele odpověď příloha
02.06.2016 MHMP 979820/2016 - dopady vyplývající ze změn územního plánu hl. m. Prahy odpověď příloha
01.06.2016 MHMP 995860/2016 - ohlášení shromáždění na specifikovaných adresách odpověď příloha
31.05.2016 MHMP 774606/2016 odpověď příloha
27.05.2016 MHMP 948403/2016 odpověď
27.05.2016 MHMP 951743/2016/04/Ma odpověď příloha
27.05.2016 MHMP 889285/2016 odpověď
26.05.2016 MHMP 929425/2016 odpověď
26.05.2016 MHMP 935500/2016 odpověď
24.05.2016 MHMP 918249/2016 odpověď
23.05.2016 MHMP 909377/2016 odpověď
20.05.2016 MHMP 895925/2016 odpověď
19.05.2016 MHMP 948478/2016 odpověď příloha
19.05.2016 MHMP 891348/2016 odpověď
17.05.2016 MHMP 872846/2016 odpověď
17.05.2016 MHMP 872480/2016 odpověď
16.05.2016 MHMP 842507/2016 odpověď
16.05.2016 MHMP 867988/2016 odpověď
16.05.2016 MHMP 864787/2016 odpověď
13.05.2016 MHMP 764519/2016 odpověď
12.05.2016 MHMP 846943/2016 odpověď
11.05.2016 MHMP 842347/16 odpověď
11.05.2016 MHMP 837989/2016 odpověď
10.05.2016 MHMP 828848/2016/Der odpověď příloha
10.05.2016 MHMP 828797/206/Der odpověď příloha
09.05.2016 MHMP 816169/2016 Dvo odpověď
09.05.2016 MHMP 826287/2016 odpověď
09.05.2016 MHMP 826388/2016 odpověď
06.05.2016 MHMP 771745/2016 odpověď
06.05.2016 MHMP 812314/2016/Gro odpověď
06.05.2016 MHMP 812936/2016 odpověď příloha
05.05.2016 MHMP 800859/2016/Der odpověď příloha
05.05.2016 MHMP 800647/2016/Der odpověď příloha
05.05.2016 MHMP 799468/2016/Der odpověď příloha
04.05.2016 MHMP 794914/2016 odpověď příloha
03.05.2016 MHMP 783075/2016 odpověď příloha
03.05.2016 MHMP 706477/2016 odpověď
Celkový počet: 187
Na stránce: