Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 366
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
17.07.2019 MHMP 1443028/2019 - Semafor Pražská tržnice odpověď
17.07.2019 MHMP 1423009/2019 - Smlouva na pronájem reklamích ploch odpověď příloha
16.07.2019 MHMP 1441765/2019 - Umístění reklamních zařízení odpověď
12.07.2019 MHMP 1416764/2019 - doručování výzev provozovateli k uhrazení určité částky v souladu s §125f zák.361/2000 Sb. do zahran odpověď
12.07.2019 MHMP 1409438/2019 - Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 423 ze dne 16. 4. 1996 odpověď příloha
11.07.2019 MHMP 1409690/2019 - Výsadby stromů v hlavním městě odpověď příloha
11.07.2019 MHMP 1415032/2019 - zveřejňování na úřední desce odpověď
10.07.2019 MHMP 1392854/2019 - Nájemní smlouvy k bytům odpověď
10.07.2019 MHMP 1407710/2019 - postup vyřizování žádosti o ŘP odpověď
04.07.2019 MHMP 1341400/2019 - informace o vozidle odpověď
02.07.2019 MHMP 1334632/2019 - Informace "jak byla vyřízena urgence z 1.4.2019" odpověď
02.07.2019 MHMP 1335564/2019 - Pořízení právních informačních počítačových systémů odpověď
02.07.2019 MHMP 1332098/2019 - Stanovisko ke k.ú. Štěrboholyy odpověď příloha
01.07.2019 MHMP 1331077/2019 - Dukelských hrdinů_reklamní poutače odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4
01.07.2019 MHMP 1328490/2019 - Stanovisko ke k.ú. Radlice odpověď příloha
25.06.2019 MHMP 1280558/2019 - datum podpisu kupní smlouvy odpověď
25.06.2019 MHMP 1280474/2019 - informace k bytovým domům odpověď
24.06.2019 MHMP 1267215/2019 - kontrola společnosti odborem ZIO - 2 odpověď
24.06.2019 MHMP 1267233/2019 - kontrola společnosti odborem ZIO - 3 odpověď
24.06.2019 MHMP 1267155/2019 - kontrola společnosti odborem ZIO - 4 odpověď
24.06.2019 MHMP 1267222/2019 - kontroly společnosti odborem ZIO odpověď
24.06.2019 MHMP 1267757/2019 - MČ, starostové, emaily odpověď
24.06.2019 MHMP 1267662/2019 - Nepovolená reklamní zařízení tř. Lipská odpověď
24.06.2019 MHMP 1267591/2019 - Rezidence Bohnice_výstavba odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4
21.06.2019 MHMP 1214829/2019 - Odpověď na žádost dle zák. 106/1999 Sb. - SVJ Žalanského 1399/59a odpověď příloha č.1,
příloha č.2
20.06.2019 MHMP 1220505/2019 - Počet vyřízených žádostí odpověď
17.06.2019 MHMP 1170437/2019 - přestupky provozovatele vozidla odpověď
14.06.2019 MHMP 1151611/2019 - počet uhrazených výzev dle §125h zák. 361/2000Sb., odpověď
13.06.2019 MHMP 1097195/2019 - Finanční podpora spolku Auto*Mat odpověď
12.06.2019 MHMP 1116128/2019 - zařízení pro měření rychlosti odpověď příloha
12.06.2019 MHMP 1114129/2019 - poskytnutí čísel jednacích a textu usnesení RHMP odpověď příloha
11.06.2019 MHMP 1105877/2019 - Informace o vzdělání zaměstnanců MHMP odpověď
11.06.2019 MHMP 1111916/2019 - Poskytnutí rozhodnutí č.j. MHMP 917935/2019 odpověď příloha
11.06.2019 MHMP 1087854/2019 - Sklepní prostor Bryksova 750 odpověď příloha
11.06.2019 MHMP 1075177/2019 - Výběr adresních míst do přílohy OZV č. 10/2013 Sb. hl.m. Prahy odpověď
10.06.2019 MHMP 1053480/2019 - informace o kontrolách a sankcích odpověď
10.06.2019 MHMP 974467/2019 - informace o kontrolách a sankcích odpověď
06.06.2019 MHMP 1090401/2019 - Analýza správy objektů_dotaz na cenu odpověď
06.06.2019 MHMP 1053072/2019 - Informace o Magistrátu hl. m. Prahy - personální oblast, oblast informatiky a BOZP odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5,
příloha č.6
05.06.2019 MHMP 1079573/2019 - Jak byla vyřízena stížnost ze dne 11.3.2019 odpověď
05.06.2019 MHMP 1038320/2019 - korespondence Evropská komise odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4
05.06.2019 MHMP 1081877/2019 - Nakládání s bytem odpověď
05.06.2019 MHMP 1037841/2019 - Smlouvy s EIB na likvidaci škod po povodních odpověď příloha
05.06.2019 MHMP 1078283/2019 - Zaslání kopie č.j. MHMP 871091/2019 + doručenka odpověď příloha
04.06.2019 MHMP 1052668/2019 - Poskytnutí informace MS v ledním hokeji odpověď
03.06.2019 MHMP 986974/2019 - Historie komunikace Morušová odpověď
31.05.2019 MHMP 974325/2019 - Odpověď poskytnutí informace k prodeji pozemků ve vlastnictví městské části odpověď
31.05.2019 MHMP 964526/2019 - Revitalizace Lobkovické zahrady odpověď
30.05.2019 MHMP 975527/2019 - Náhrady škod odpověď příloha
30.05.2019 MHMP 987307/2019 - Zisk z pronájmu ul. Generála Janouška odpověď příloha
Celkový počet: 366
Na stránce: