Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 388
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
13.06.2019 MHMP 1097195/2019 - Finanční podpora spolku Auto*Mat odpověď
12.06.2019 MHMP 1116128/2019 - zařízení pro měření rychlosti odpověď příloha
12.06.2019 MHMP 1114129/2019 - poskytnutí čísel jednacích a textu usnesení RHMP odpověď příloha
11.06.2019 MHMP 1105877/2019 - Informace o vzdělání zaměstnanců MHMP odpověď
11.06.2019 MHMP 1111916/2019 - Poskytnutí rozhodnutí č.j. MHMP 917935/2019 odpověď příloha
11.06.2019 MHMP 1087854/2019 - Sklepní prostor Bryksova 750 odpověď příloha
11.06.2019 MHMP 1075177/2019 - Výběr adresních míst do přílohy OZV č. 10/2013 Sb. hl.m. Prahy odpověď
10.06.2019 MHMP 1053480/2019 - informace o kontrolách a sankcích odpověď
10.06.2019 MHMP 974467/2019 - informace o kontrolách a sankcích odpověď
06.06.2019 MHMP 1090401/2019 - Analýza správy objektů_dotaz na cenu odpověď
06.06.2019 MHMP 1053072/2019 - Informace o Magistrátu hl. m. Prahy - personální oblast, oblast informatiky a BOZP odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5,
příloha č.6
05.06.2019 MHMP 1079573/2019 - Jak byla vyřízena stížnost ze dne 11.3.2019 odpověď
05.06.2019 MHMP 1038320/2019 - korespondence Evropská komise odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4
05.06.2019 MHMP 1081877/2019 - Nakládání s bytem odpověď
05.06.2019 MHMP 1037841/2019 - Smlouvy s EIB na likvidaci škod po povodních odpověď příloha
05.06.2019 MHMP 1078283/2019 - Zaslání kopie č.j. MHMP 871091/2019 + doručenka odpověď příloha
04.06.2019 MHMP 1052668/2019 - Poskytnutí informace MS v ledním hokeji odpověď
03.06.2019 MHMP 986974/2019 - Historie komunikace Morušová odpověď
31.05.2019 MHMP 974325/2019 - Odpověď poskytnutí informace k prodeji pozemků ve vlastnictví městské části odpověď
31.05.2019 MHMP 964526/2019 - Revitalizace Lobkovické zahrady odpověď
30.05.2019 MHMP 975527/2019 - Náhrady škod odpověď příloha
30.05.2019 MHMP 987307/2019 - Zisk z pronájmu ul. Generála Janouška odpověď příloha
29.05.2019 MHMP 966620/2019 - Holešovičky pro lidi,z.s.- poskytnutí žadateli dokumentů na datovém nosiči odpověď příloha
27.05.2019 MHMP 966959/2019 - Odpověď ke k. ú. Horní Měcholupy odpověď
27.05.2019 MHMP 965436/2019 - Odpověď - MČ P-9 žádost o vydání doložky správnosti návrhu na vklad do KN k pozemkům v k.ú. Prosek odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
24.05.2019 MHMP 954277/2019 - informace k vyřízení pokuty odpověď
23.05.2019 MHMP 946000/2019 - Kopie ročního vyúčtování VS Charity ČR odpověď
23.05.2019 MHMP 895205/2019 - Rozdělávání ohňů v přírodní památce odpověď
22.05.2019 MHMP 931303/2019 - kategorie a podkategorie registru vozidel odpověď
21.05.2019 MHMP 919647/2019 - Alšovo nábřeží_plovoucí lavička odpověď příloha
21.05.2019 MHMP 916658/2019 - celkový počet žádostí o pronájem bytu v souladu s Pravidly odpověď
21.05.2019 MHMP 916881/2019 - k návrhu zápisu vkladu do KN smlouvy č. KUY/11/03/025079/2017 odpověď
21.05.2019 MHMP 870192/2019 - Konzultační smlouvy a seznam zahraničních cest odpověď příloha
21.05.2019 MHMP 860548/2019 - Seznam osob, které měly v období 1.11.2014 - 1.11.2018 s Magistrátem uzavřenu DPČ nebo DPP odpověď příloha
20.05.2019 MHMP 861582/2019 - Zaměstnanci odboru PRM MHMP a sekretariátů radních HMP odpověď příloha
17.05.2019 MHMP 869261/2019 - Bytový fond - financování a opravy odpověď
17.05.2019 MHMP 871180/2019 - Informace, jak byla vyřízena stížnost sp. zn. SMHMP 425489/2019 odpověď
17.05.2019 MHMP 861451/2019 - sdělení informací ke konkrétní osobě odpověď
17.05.2019 MHMP 871009/2019 - Zaslání kopie sdělení č.j.MHMP 1118375/2018 odpověď příloha
16.05.2019 MHMP 847707/2019 - tržní místo náměstí Republiky odpověď
15.05.2019 MHMP 855329/2019 - Arbitráž o pozemky v Praze-Benicích odpověď
15.05.2019 MHMP 846305/2019 - Rekonstrukce Libušské ulice v Praze - Písnici odpověď
15.05.2019 MHMP 852613/2019 - Výše pokuty odpověď
14.05.2019 MHMP 850590/2019 - Odpověď ke změně Z 2896/00 odpověď příloha
14.05.2019 MHMP 921483/2019 - Testy a pronájem prostor odpověď
14.05.2019 MHMP 836273/2019 - Vvýčet právních služeb a výše zaplacené odměny za služby advokáta odpověď příloha
13.05.2019 MHMP 843740/2019 - Prodloužení parkování ZPS odpověď
10.05.2019 MHMP 835257/2019 - Kamerový záznam odpověď
10.05.2019 MHMP 823258/2019 - kopie spisu odpověď
10.05.2019 MHMP 827273/2019 - poradci primátora HMP odpověď
Celkový počet: 388
Na stránce: