Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vyhledávání poskytnutých informací

Celkový počet: 392
Na stránce:
DatumČíslo jednací poskytnuté informace - věcOdpověďPřílohy
07.03.2019 MHMP 437102/2019 - Poskytnutí kopie žádosti o vydání metodického pokynu odpověď příloha
07.03.2019 MHMP 395395/2019 - právní stanovisko AK odpověď příloha
06.03.2019 MHMP 408587/2019 - naplnění usnesení ZHMP odpověď
06.03.2019 MHMP 416078/2019 - Rezidence Na Loužku odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
06.03.2019 MHMP 416228/2019 - závadné reklamy dle § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
05.03.2019 MHMP 413668/2019 - Návrh výše grantu odpověď
05.03.2019 MHMP 414846/2019 - Pokuty v roce 2017 a 2018 ve vztahu k archeologickým nálezům odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5
05.03.2019 MHMP 416434/2019 - Seznam nájemních smluv odpověď
01.03.2019 MHMP 356499/2019 - informace ke spisu S-MHMP 1523100/2018 odpověď příloha č.1,
příloha č.2
01.03.2019 MHMP 387686/2019 - kontrola reklamy plošná slevová akce 20% na vše odpověď
28.02.2019 MHMP 395943/2019 - informace ke způsobu měření rychlosti a následného postupu při řešení přestupku odpověď příloha
28.02.2019 MHMP 393741/2019 - Thunovská_bezpečnostní zábrany odpověď
27.02.2019 MHMP 377927/2019 - Noční starosta odpověď
27.02.2019 MHMP 377339/2019 - poskytnutí informace o odvolání odpověď příloha
26.02.2019 MHMP 357399/2019 - Oprava a pronájem plakátovací plochy Újezd odpověď
22.02.2019 MHMP 354502/2019 - Odpověď ke křižovatce Plzeňská - Radlická odpověď
21.02.2019 MHMP 346334/2019 - BD Janského/Kurzova a Borovanského/Kurzova odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5,
příloha č.6,
příloha č.7,
příloha č.8
21.02.2019 MHMP 328588/2019 - Dokumenty a informace k hladinám hluku v ulici V Holešovičkách odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4
21.02.2019 MHMP 337415/2019 - Zdroj vody v k.ú. Smíchov odpověď
20.02.2019 MHMP 345616/2019 - Podmínky umístění nádob na odpad odpověď
20.02.2019 MHMP 337556/2019 - Souhlasy k provozování zařízení k nakládání s odpady odpověď
20.02.2019 MHMP 346664/2019 - Závazné stanovisko k projektu Na Loužku 8 odpověď příloha č.1,
příloha č.2
19.02.2019 MHMP 340355/2019 - informace k vyřazení vozidla odpověď
19.02.2019 MHMP 327355/2019 - Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce vedoucí OSPOD odpověď
19.02.2019 MHMP 338175/2019 - Vršovice_vybudování sítě elektronických komunikací odpověď
18.02.2019 MHMP 252609/2019 - informace k daňovému nedoplatku odpověď
18.02.2019 MHMP 308629/2019 - Odpověď ke k. ú. Dolní Chabry odpověď
18.02.2019 MHMP 327541/2019 - První občánci roku 2019 odpověď
15.02.2019 MHMP 1920066/2018 - dokumentace ke grantům pro spolek Orel jednota Praha - Balkán odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3,
příloha č.4,
příloha č.5,
příloha č.6
15.02.2019 MHMP 317190/2019 - reklama na lodích v rámci akce propagující prodejce automobilů odpověď příloha
14.02.2019 MHMP 291846/2019 - Dělení pozemku k.ú. Smíchov odpověď příloha
13.02.2019 MHMP 304426/2019 - počet dopravních přestupků v ul.Makedonská , Praha 9 od 1.11.-21.11.2018 odpověď
13.02.2019 MHMP 326438/2019 - Pokuty v taxislužbě odpověď
13.02.2019 MHMP 305431/2019 - poskytnutí informací "Betonárka Holešovice" odpověď
13.02.2019 MHMP 292507/2019 - Privatizace Doležalova odpověď
12.02.2019 MHMP 292969/2019 - Poskytnutí informací - odměna za výkon funkce radního hl. m. Prahy odpověď
12.02.2019 MHMP 271005/2019 - Zdravotní dokumentace nezletilých v archivu MHMP odpověď
11.02.2019 MHMP 271423/2019 - Informace o městském mobiliáři a zeleni odpověď
11.02.2019 MHMP 327022/2019 - Kontroly taxislužby odpověď
11.02.2019 MHMP 291771/2019 - Odpověď k nemovitosti v k.ú. Smíchov odpověď příloha č.1,
příloha č.2,
příloha č.3
08.02.2019 MHMP 279203/2019 - informace o počtu pokut udělených za překročení rychlosti v tunelovém komplexu Blanka odpověď
08.02.2019 MHMP 277391/2019 - Proces územního plánování odpověď příloha
08.02.2019 MHMP 252667/2019 - regulace šíření reklamy odpověď
07.02.2019 MHMP 259886/2019 - dotace soukromým školám odpověď
07.02.2019 MHMP 245484/2019 - Informace k pozemku v k.ú. Veleslavín a jeho využívání odpověď
07.02.2019 MHMP 271774/2019 - Počet pronajímaných bytů HMP odpověď
07.02.2019 MHMP 277530/2019 - Právní stanovisko AK odpověď příloha
07.02.2019 MHMP 273011/2019 - Právní stanovisko AK odpověď příloha
07.02.2019 MHMP 272333/2019 - přesný počet přestupků a správních řízení na firmu odpověď
07.02.2019 MHMP 253173/2019 - Služby poskytované společností KPMG Česká republika, s.r.o. odpověď
Celkový počet: 392
Na stránce: