Úvodní slovo primátorky hlavního města Prahy ke společenské odpovědnosti

Adriana KrnáčováVážení občané a vážení návštěvníci hlavního města Prahy,

 

je mi milou povinností představit Vám Prahu z perspektivy společensky odpovědných aktivit, kterým se naše město věnuje.

Kvalita života a rozvoj prostředí na území hlavního města nám nejsou lhostejné a chceme Prahu příštím generacím předat ve stavu prosperujícího, aktivního, zdravého a k obyvatelům a návštěvníkům přívětivého města. Abychom tomuto závazku dostáli a kontinuálně ho naplňovali, přijímáme zásady společenské odpovědnosti za své. Integrujeme je do systému řízení, do strategií hlavního města Prahy, do každodenních činností a procesů při správě města. Dobrovolně si stanovujeme vysoké etické standardy, v rámci rozhodovacích kompetencí jsme sociálně uvědomělí, snažíme se minimalizovat negativní dopady své činnosti na životní prostředí a přispíváme k podpoře regionu. Věřím, že všechny naše kroky činěné v rámci společenské odpovědnosti vítáte a že je v roli klienta společensky i odpovědně využíváte.

Adriana Krnáčová
primátorka hlavního města Prahy

Úvodní slovo ředitelky Magistrátu hlavního města Prahy ke společenské odpovědnosti

Ředitelka MHMPVážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři,

 

na následujících stránkách jsme si dovolili shrnout vše podstatné, proč a čím se v rámci společenské odpovědnosti podílíme na rozvoji společnosti a prostředí na území našeho města.

Slovy zákona jsme veřejnoprávní korporace, která má vlastní majetek, má vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Slovy laika jsme největší úřad mezi krajskými úřady a spravujeme největší obec v zemi. Už jen toto na nás klade nároky, které jiný úřad nemá, a zavazuje nás to poskytovat veřejnosti široké spektrum služeb v nejvyšší kvalitě. Kdo jiný, než Magistrát hlavního města Prahy, by měl na území Prahy vytvářet podmínky pro rozvoj společenské odpovědnosti vlastním příkladem, a tím motivovat a inspirovat občany i další subjekty ke společensky odpovědným aktivitám. Investujeme tím do lepší budoucnosti. To je pro nás klíčový atribut „dobré správy věcí veřejných“.

Martina Děvěrová
ředitelka Magistrátu hlavního města Prahy

O společenské odpovědnosti organizací (včetně organizací veřejné správy)

Společenská odpovědnost organizací (CSR, z angl. Corporate Social Responsibility) je koncept, kterým se organizace otevřeně přiznávají ke své spoluodpovědnosti za stav, chod a udržitelný rozvoj společnosti. Společensky odpovědné chování organizace je představováno aktivitami, které jdou nejen nad rámec zákonných, ale i etických, komerčních a společenských očekávání.

 

Organizace veřejné správy, jejichž stěžejní poslání je zaměřeno na takové kategorie potřeb, které plní očekávání společnosti, jsou navíc specifické svou povinností jednat ve veřejném zájmu.

 

Společenská odpovědnost organizací veřejné správy není tak vždy veřejnosti patrná a rozpoznatelná, neboť „společenská odpovědnost“ je stále často pojímána pouze jako charita, sponzoring či filantropie. Míra společensky odpovědných aktivit se častěji hodnotí na základě objemu investovaných částek, nikoli dle dopadu na samotnou společnost. Více...