Přesvědčte se, že historie může být poutavá pro malé i velké. Na vlastní oči poznejte, jak pracuje největší městský archiv v republice.

Budete mít možnost nahlédnout do neveřejné části archivu. Vstoupíte do depozitáře mezi archiválie, které zaznamenávají důležité okamžiky z minulosti města a jeho obyvatel. Dozvíte se, jaké historické dokumenty se archivují a jak se do archivu dostávají. V neposlední řadě uvidíte a uslyšíte, jakým způsobem se archiválie digitalizují, restaurují a jak je lze studovat.

Doprovodný program

Prohlídka archivu bude doplněna výstavou ilustrující život ve městě v průběhu první světové války, od jejíhož konce letos uplyne 100 let.

V průběhu dne bude možné vystoupat prosklenou „věží“ k ojedinělé vyhlídce na město ze stejné výšky jako z Petřína.

Zkrátka nepřijdou ani děti, které se mohou zabavit hrami s historickou nebo archivní tematikou.

 

Více na www.ahmp.cz.