Parkoviště budou označena jako P+R, nehlídaná, bez poplatku, s omezenou dobou stání na maximálně 1 den. V bezobslužném režimu bude zachováno oplocení a dopravní značení k navádění řidičů na parkoviště.

„Praha v tuto chvíli provozuje 16 parkovišť P+R s celkovou kapacitou 3000 parkovacích míst, kterou nyní navyšujeme o dalších 530 nových. Systém P+R považuji za důležitý prvek ke zklidnění dopravy v centru města, zvýšení plynulosti dopravy a současně ke snížení negativních dopadů, především hluku a emisí,“ řekl náměstek pro dopravu Petr Dolínek a dodal: „Stále hledáme nové lokality, ale někdy je velmi složité jednat s představiteli dotčených městských částí. Všichni křičí, že neotvíráme nová parkoviště P+R, ale když některé začneme připravovat, tak se vzbouří a všemožně nám brání záměr zrealizovat.“ 

Jde o tyto lokality a počty parkovacích míst: