Prodej konkrétních bytových domů:

 1. bytové domy Štěpařská č.p. 878 a 879 a Šejbalové č.p. 888 a 889
 • usnesením č. 1575 ze dne 10.9. 2013 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 31/1 ze dne 19.9.2013 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej
 1. bytové domy Voskovcova č.p. 882 a 883, Záhorského č.p. 884 a 885, Šejbalové č.p. 890 a 891, Pivcova č.p. 944, Pivcova č.p. 945, V remízku č.p. 982, 983 a Voskovcova č.p. 984, V remízku č.p. 1030 a 1031 a Voskovcova č.p. 1032 a 1033
 • usnesením č. 1700 ze dne 17.9.2013 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 31/3 ze dne 19.9.2013 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej následujících bytových domů: Voskovcova č.p. 882 a 883, Záhorského č.p. 884 a 885, Šejbalové č.p. 890 a 891, Pivcova č.p. 944 a 945
 1. bytový dům Pod Kotlářkou č.p. 1152
 • usnesením č. 1701 ze dne 17.9. 2013 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 31/2 ze dne 19.9.2013 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytové domy Pivcova č.p. 956, 957, 958 a 959, Peškova č.p. 960 a Voskovcova č.p. 961 a 962
 • usnesením č. 1973 ze dne 29.10. 2013 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem, Zastupitelstvo hl. m. Prahy prodej neschválilo, usnesením č. 2122 ze dne 12.11.2013 vyjádřila Rada hl. m. Prahy vůli nadále naplňovat Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, schválená usnesením č. 17/4 ze dne 25.4.2012, usnesením č. 33/83 ze dne 12.12.2013 Zastupitelstvo hl. m. Prahy prodej schválilo.
 1. bytové domy Werichova č.p. 946, Werichova č.p. 947, Wassermannova č.p. 1043 a Slavická č.p. 1153
 • usnesením č. 43 ze dne 14.1.2014 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 34/15 ze dne 23.1.2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytový dům Slavická č.p. 1154
 • usnesením č. 235 ze dne 18.2.2014 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 35/17 ze dne 27.2.2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytové domy Werichova č.p. 948, 949, 950 a 951
 • usnesením č. 467 ze dne 18.3.2014 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 37/30 ze dne 27.3.2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytové domy Průběžná č.p. 288 a 296
 • usnesením č. 1133 ze dne 27.5.2014 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 39/48 ze dne 29.5.2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytové domy Voskovcova č.p. 984, 1032, 1033, 1034, 1035 a 1036, Werichova č.p. 981, V remízku č.p. 982, 983, 1030 a 1031, Wassermannova č.p. 1037, 1038, 1039, 1040 a 1041
 • usnesením č. 1325 ze dne 10.6.2014 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 40/43 ze dne 19.6.2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytový dům Zenklova č.p. 356
 • usnesením č. 2071 ze dne 19.8.2014 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 41/77 ze dne 11.9.2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytové domy Kloknerova č.p. 2211, 2212, 2214, 2215 a 2216
 • usnesením č. 1444 ze dne 16.6.2015 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 8/44 ze dne 18.6.2015 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytový dům Na Balabence č.p. 1439
 • usnesením č. 2439 ze dne 13.10.2015 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 10/21 ze dne 5.11.2015 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytové domy Cyprichova č.p. 701, 702, 703, 704, 705 a 706
 • usnesením č. 2440 ze dne 13.10.2015 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 10/22 ze dne 5.11.2015 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytový dům Zbuzkova č.p. 285
 • usnesením č. 2441 ze dne 13.10.2015 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 10/23 ze dne 5.11.2015 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytový dům V Olšinách č.p. 1340
 • usnesením č. 2442 ze dne 13.10.2015 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 10/24 ze dne 5.11.2015 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytové domy Cyprichova č.p. 707, 708 a 709
 • usnesením č. 3005 ze dne 8.12.2015 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 12/28 ze dne 17.12.2015 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytový dům Podnádražní č.p. 293
 • usnesením č. 59 ze dne 19.1.2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 13/23 ze dne 28.1.2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytový dům Podnádražní č.p. 296
 • usnesením č. 60 ze dne 19.1.2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 13/24 ze dne 28.1.2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytový dům Podnádražní č.p. 367
 • usnesením č. 61 ze dne 19.1.2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 13/25 ze dne 28.1.2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytové domy V jezírkách č.p. 1538, 1539, 1540, 1541, 1542 a 1543
 • usnesením č. 107 ze dne 26.1.2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 14/26 ze dne 25.2.2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytový dům Slivenecká č.p. 871
 • usnesením č. 2395 ze dne 4.10.2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 20/49 ze dne 20.10.2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytové domy Borovanského č.p. 2382, 2383, 2384, 2385, 2386 a Kurzova č.p. 2387, 2388, 2389, 2390 a 2391
 • usnesením č. 2593 ze dne 25.10.2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 21/70 ze dne 15.12.2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytové domy Bohuslava Martinů č.p. 1051 a 1052
 • usnesením č. 2812 ze dne 15.11.2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 21/71 ze dne 15.12.2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytové domy Kurzova č.p. 2375 a 2376 a Borovanského 2377, 2378, 2379, 2380 a 2381
 • usnesením č. 2813 ze dne 15.11.2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 21/72 ze dne 15.12.2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytové domy Mezi školami č.p. 2324, 2325, 2326, 2327 a 2328
 • usnesením č. 2814 ze dne 15.11.2016 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 21/73 ze dne 15.12.2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytové domy Plevenská č.p. 3115, 3116 a 3117
 • usnesením č. 662 ze dne 23.3.2017 Rada hl. m. Prahy souhlasila s prodejem a usnesením č. 29/83 ze dne 14.9.2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.
 1. bytové domy Janského č.p. 2370, 2371 a 2372 a Kurzova č.p. 2373 a 2374
 • usnesením č. 663 ze dne 23.3.2017 Rada hl. m. Prahy souhlasila a usnesením č. 27/48 ze dne 25.5.2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo prodej.

Vzorové kupní smlouvy:

Usnesením č. 2043 ze dne 5.11.2013 schválila Rada hl. m. Prahy text vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl. m. Prahy nesvěřených Statutem hl. m. Prahy městským částem schválených k prodeji po technologicko-funkčních celcích a text vzorové smlouvy o úplatném postoupení pohledávek včetně příslušenství.

S ohledem na nabytí účinnosti nového Občanského zákoníku schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 545 ze dne 18.3.2014 nové vzorové kupní smlouvy.

Způsob uzavírání smluv o nájmu bytů:

Usnesením č. 2203 ze dne 19.11.2013 schválila Rada hl. m. Prahy způsob uzavírání smluv o nájmu bytů v domech schválených k prodeji po technologicko-funkčních celcích.

Upozornění k probíhající privatizaci:

S ohledem na množící se dotazy vztahující se k platnosti Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy schválených usnesením Zastupitelstva č. 17/4 ze dne 24.5.2012, ve znění usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 26/38 ze dne 25.4.2013, ve znění usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/47 ze dne 20.6.2013 a ve znění usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 40/43 ze dne 19.6.2014 sdělujeme, že tato pravidla jsou i nadále platná a nebyla zrušena ani změněna!  

Dle výše uvedených Pravidel bude výzva k projevení zájmu o využití předkupního práva pro koupi technologicky-funkčního celku zaslána jednotlivým oprávněným nájemcům bytů doporučenou poštou do vlastních rukou. V této výzvě bude uveden konkrétní referent bytového oddělení odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy oprávněný za hl. m. Prahu jednat o prodeji bytového fondu.

Žádné další osoby či subjekty (občanská sdružení, organizace, bytová družstva atd.) nemají od hl. m. Prahy oprávnění prodej bytového fondu hl. m. Prahy realizovat ani jej zprostředkovávat.  

Transformace bytového fondu

Usnesením č. 17/4 ze dne 24.5.2012 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy (dále jen "Pravidla"). Pravidla byla usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 26/38 ze 25.4.2013, usnesením č. 30/47 ze dne 20.6.2013 a usnesením č. 40/43 ze dne 19.6.2014 revokována. Pravidla naleznete zde.

Výběrová řízení na pronájem volných bytů nacházejících se v domech navržených k prodeji po technologicky - funkčních celcích

Hlavní město Praha nabízí k pronájmu volné byty nacházející se v domech navržených  k prodeji po technologicky - funkčních celcích, a to formou výběrových řízení dle pravidel schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2698 ze dne 7.10.2014 (tímto usnesením byla zrušena původní pravidla schválená usneseními č. 669 ze dne 18.5.2012, ve znění usnesení č. 1872 ze dne 6.11.2012, ve znění usnesení č. 1431 ze dne 20.8.2013).

Výběrová řízení včetně bližších informací naleznete na úřední desce hl. m. Prahy:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?cislo=&nazev=&text=&typ=13&odbor=10621&stranavel=15&test=value

Seznam domů schválených k prodeji

Schéma postupu prodeje technologicko - funkčního celku

Nejčastěji kladené dotazy

 • Jakým usnesením volených orgánů byl prodej bytového fondu hl. m. Prahy schválen?
  Transformace majetku hl. m. Prahy tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem hl. m. Prahy městským částem formou prodeje byla schválena:
 1. usnesením Rady hl. m. Prahy č. 582 ze dne 15.5.2012, 603 ze dne 23.4.2013 a 1325 ze dne 10.6.2014
 2. usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 17/4 ze dne 24.5.2012, 26/38 ze dne 25.4.2013, 30/47 ze dne 20.6.2013 a 40/43 ze dne 19.6.2014
 • Kde se dozvím další informace o schváleném prodeji?
  Informace o transformaci majetku hl. m. Prahy tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem hl. m. Prahy městským částem formou prodeje jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách hl. m. Prahy http://www.praha.eu pod odkazem „Privatizace“.
 • Zahájení nové etapy prodeje bude vždy realizováno ještě před ukončením předchozí etapy zasláním Výzvy oprávněným nájemcům bytů (viz. Schéma postupu prodeje technologicko – funkčního celku). Znalecké posudky pro další etapy budou zpracovány bezprostředně před zahájením nové etapy.

  Nájemci bytů v domech zařazených do II. – IV. etapy (kteří ještě neobdržely Výzvu) mohou kontaktovat zaměstnance oddělení služeb veřejnosti Magistrátu hl. m. Prahy následujícími způsoby:

  • osobně v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
   • přepážky č. 12 – 20
   • v době pondělí – čtvrtek 8 – 18 hod. a pátek 8 – 16 hod.
  • telefonicky na číslech:
   • 236 00 5862
   • v době pondělí – pátek 10 – 15 hod.
  • elektronicky na adrese: posta@praha.eu (do předmětu e-mailu uvádějte vždy Privatizace)!
  •  

 • Bude město prodávat byty podle harmonogramu schváleného usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1545 ze dne 7.9.2010?
  Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1545 ze dne 7.9.2010 bylo usnesením Rady hl. m. Prahy č. 582  ze dne 15.5.2012 zrušeno.
 •  

 • Co se stane, když zájem o odkoupení domu projeví méně než 60% oprávněných nájemců domu?
  V případě, že zájem o odkoupení bytového domu, resp. technologicky – funkčního celku,  projeví méně než 60% oprávněných nájemců, bytový fond zůstane i nadále ve vlastnictví hlavního města Prahy a k jeho prodeji nedojde.

   

 • Které bytové domy byly schváleny k prodeji? Kde naleznu jejich seznam?
  Seznam bytových domů schválených k prodeji je součástí schválených Pravidel.

   

 • Který bytový fond bude prodáván po technologicky – funkčních celcích a který po jednotkách?
  K prodeji podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, přistoupilo hl. m. Praha pouze v případech, kdy byla budova rozdělena na jednotky ve smyslu tohoto zákona již před schválením těchto Pravidel volenými orgány. Přehled bytových domů prodávaných po bytových jednotkách naleznete zde. Ostatní bytové domy budou prodávány jako technologicky-funkční celky.

   

 • Co se stane, pokud oprávněný nájemce neprojeví zájem o koupi domu?
  Pokud některý z nájemců neprojeví zájem o koupi, přejdou v souladu s příslušným ustanovením Občanského zákoníku ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí práva a povinnosti hl. m. Prahy jako pronajímatele na bytové družstvo

   

 • Jakým způsobem jsou řešeny stávající pohledávky vůči nově vzniklému bytovému družstvu?
  Dle schválených Pravidel je bytové družstvo povinno uzavřít smlouvu o úplatném postoupení pohledávek včetně příslušenství hlavního města Prahy vůči stávajícím nájemcům a stávajícím uživatelům bytů a nebytových prostor v rámci technologicky-funkčního celku. Výše pohledávky včetně příslušenství bude vyčíslena k poslednímu dni měsíce, ve kterém bude Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválen prodej předmětné nemovitosti konkrétnímu kupujícímu.

   

 • Kdy bude známa kupní cena domů nabízených k prodeji a jakým způsobem se ji dozvím?
  Zvolení zástupci obdrží na informační schůzce (viz. Pravidla) formulář pro společnou žádost, Pravidla, znalecký posudek o ocenění předmětné nemovitosti a další materiály a informace k prodeji.

  Znalecké posudky pro další etapy budou zpracovány bezprostředně před zahájením nové etapy.  Zahájení další etapy prodeje bude vždy realizováno ještě před ukončením předchozí etapy zasláním Výzvy oprávněným nájemcům bytů (viz. Schéma postupu prodeje technologicko – funkčního celku).


 • Jakým způsobem bude nakládáno s nebytovými prostory?
  Uzavřené smluvní vztahy k nebytovým prostorám přejdou v souladu s příslušným ustanovením Občanského zákoníku na bytové družstvo. Stávající smluvní vztahy zůstanou zachovány. Nebytové prostory jsou jako součást bytového domu (technologicky-funkčního celku) předmětem prodeje. Do kupní ceny budou zahrnuty i ceny nebytových prostor v příslušném bytovém domě, resp. technologicky-funkčním celku.

   

 • Kdo je pro účely prodeje bytového fondu oprávněným nájemcem?
  V případě prodeje podle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, se oprávněným nájemcem rozumí fyzická osoba oprávněná z platné nájemní smlouvy popř. z jiného platného rozhodnutí orgánů ve své době příslušných k hospodaření s byty (např. z tzv. dekretu na byt), která nemá ke dni doručení nabídky ke koupi bytu žádné nevypořádané závazky vůči hl. m. Praze, vztahující se k nájmu bytu či nebytového prostoru, současně s ní není vedeno soudní či exekuční řízení a není nájemcem ani vlastníkem či spoluvlastníkem jiného bytu či nemovitosti určené k bydlení (vyjma případů, že na ní nelze spravedlivě požadovat, aby užívala pouze jeden byt). Za oprávněného nájemce se považují v případě prodeje podle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů též společní nájemci, kterým bude realizován prodej do podílového spoluvlastnictví.

  V případě prodeje technologicky-funkčního celku se oprávněným nájemcem rozumí fyzická osoba oprávněná z platné nájemní smlouvy, popř. z jiného platného rozhodnutí orgánů ve své době příslušných k hospodaření s byty (např. z tzv. dekretu na byt). Pokud je nájemcem právnická osoba, pak je oprávněným nájemcem pro účely těchto Pravidel fyzická osoba podnájemce, má-li platnou podnájemní smlouvu. Oprávněný nájemce nesmí mít ke dni založení bytového družstva žádné nevypořádané závazky vůči hl. m. Praze, vztahující se k nájmu bytu či nebytového prostoru, současně s ním není vedeno soudní či exekuční řízení a není nájemcem ani vlastníkem či spoluvlastníkem jiného bytu či nemovitosti určené k bydlení (vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat aby užíval pouze jeden byt). Při prodeji technologicky-funkčních celků se v rámci společného nájmu pro účely těchto Pravidel považují výhradně manželé nebo jeden ze společných nájemců, který předloží ověřenou dohodu mezi společnými nájemci, z které vyplyne, který z nich se stane členem bytového družstva.


 • Jakým způsobem bude doručována výzva k prodeji?
  Výzva k projevení zájmu o využití předkupního práva pro společnou koupi celé nemovitosti bude zaslána jednotlivým oprávněným nájemcům bytů doporučenou poštou do vlastních rukou.

   

 • Z čeho se skládá kupní cena?
  U technologicky-funkčního celku je celková kupní cena tvořena součtem:

  a) základní ceny technologicky-funkčního celku, která bude stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

  b) ceny zastavěného pozemku, která bude stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

  c) případně i ceny funkčně souvisejících pozemků a ceny vedlejších staveb, které budou rovněž stanoveny znaleckým posudkem jako ceny obvyklé podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.

  V případě prodeje po bytových jednotkách je celková kupní cena předmětné nemovitosti tvořena součtem:

  a) základní ceny převáděné bytové jednotky, která bude stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

  b) ceny příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu a zastavěném pozemku a stejného podílu na bezprostředně funkčně souvisejících pozemcích ve vlastnictví hl. m., budou-li funkčně související pozemky předmětem prodeje, stanovené znaleckým posudkem jako ceny obvyklé podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.


 • Pokud se v bytových domech schválených k prodeji nachází volné byty, jakým způsobem s nimi bude nakládáno?
  Volné byty nacházející se v domech navržených  k prodeji po technologicky - funkčních celcích jsou nabízeny k pronájmu formou výběrových řízení dle pravidel schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2698 ze dne 7.10.2014 .
  •  

 • Je možné kupní cenu rozdělit do splátek?
  Rozdělení kupní ceny na splátky dle Pravidel (Pravidla) možné není. Kupující zaplatí na bankovní účet dle instrukcí prodávajícího celkovou kupní cenu nejpozději do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy. Pokud kupující ve lhůtě 90 dnů od podpisu kupní smlouvy kupní cenu nezaplatí, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
  •  

 • Může mě nový vlastník (bytové družstvo) vystěhovat, když se nestanu členem družstva?
  Nový vlastník (vzniklé bytové družstvo) vstupuje do práv a povinností z nájemního vztahu, který existoval za původního majitele. Nájemní bydlení je chráněno zákonem a může být vypovězeno z důvodů uvedených v Občanském zákoníku.
 • Jak založit bytové družstvo?

  Vznik družstva upravuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v §221 a násl.

  Obchodní zákoník rozlišuje dvě fáze vzniku družstva:

  1.)  Založení

  2.)  Vznik

  Ad 1) Pro založení družstva zákon vyžaduje konání ustavující schůze družstva, k té je třeba:

  ·       shromáždit členské přihlášky (přihlášky oprávněných nájemců)

  ·       vypracovat návrh stanov družstva

  ·       zajistit přítomnost notáře

  ·       svolat ustavující schůzi

  ·       (je vhodné navrhnout také správce vkladu)

  ·       doručit pozvánku na ustavující schůzi všem oprávněným nájemcům

  Ustavující schůze družstva:

  a)     určuje zapisovaný základní kapitál

  Družstvo se považuje za založené, pokud se na ustavující schůzi družstva uchazeči o členství zavázali k zaplacení členských vkladů dosahujících částky zapisovaného základního kapitálu (který činí nejméně 50.000,- Kč). Základní členský vklad musí být splacen do 15 dnů od konání ustavující schůze.

  b)     schvaluje stanovy

  Obchodní zákoník v § 226 určuje nezbytné náležitosti stanov družstva.

  c)     volí představenstvo a kontrolní komisi

  Představenstvo je statutárním orgánem družstva, který řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitost družstva, které nejsou Obchodním zákoníkem nebo stanovami vyhrazené jinému orgánu.

  Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů.  Obch. Zákoník v § 245 stanoví, že v družstvu, které má méně než 50 členů, mohou stanovy určit, že působnost představenstva a kontrolní komise plní členská schůze.

  Průběh ustavující schůze se osvědčuje notářským zápisem!

  Ad 2)

  Družstvo vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Před podáním návrhu na zápis musí být splacena alespoň polovina zapisovaného základního kapitálu. Návrh se podává na formuláři, který je dostupný na: http://www.justice.cz.

  Kontaktní informace

  Kontaktní informace o transformaci majetku hl. m. Prahy tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem hl. m. Prahy městským částem formou prodeje jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách hl. m. Prahy http://www.praha.eu pod odkazem „Privatizace“.Nájemci bytů, kteří již obdželi výzvu, mohou kontaktovat jednotlivé referenty (kontak uveden ve výzvě). Zahájení další etapy prodeje bude vždy realizováno ještě před ukončením předchozí etapy zasláním Výzvy oprávněným nájemcům bytů (viz. Schéma postupu prodeje technologicko – funkčního celku). Znalecké posudky pro další etapy budou zpracovány bezprostředně před zahájením nové etapy. Nájemci bytů v domech zařazených do II. – IV. etapy mohou kontaktovat zaměstnance oddělení služeb veřejnosti Magistrátu hl. m. Prahy následujícími způsoby:osobně v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 přepážky č. 12 – 20 v době pondělí – čtvrtek 8 – 18 hod. a pátek 8 – 16 hod. telefonicky na tel. číslu: 236 00 5862 v době pondělí – pátek 10 – 15 hod. elektronicky na adrese: posta@praha.eu (do předmětu e-mailu uvádějte vždy Privatizace)!