Podle údajů Ministerstva dopravy ČR (k 6. 2. 2017) zbývá během letoška vyměnit celkem přes 720 tisíc průkazů, 20 tisíc z nich již během ledna propadlo, protože si řidiči nepožádali o jejich výměnu včas.

V Praze se týká tato povinná výměna řidičského průkazu téměř 100 tisíc řidičů. V tabulce je uveden počet řidičských průkazů, kterým v jednotlivých měsících roku 2017 vyprší platnost.

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2466 3505 5810 6904 7593 7133 9920 11698 9336 13308 11795 9808

Celkem: 99276

Řidiči s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm na území hlavního města Prahy vyřídí výměnu průkazu v registru řidičů Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy. Pracoviště je na adrese Na Pankráci 1685/17,19 Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad.

Připomínáme, že:

  • žádost o výměnu je třeba podat osobně (není možné zastoupení)
  • k podání žádosti (formulář je k dispozici pouze na pracovišti registru řidičů) je nutné mít s sebou doklad totožnosti, průkazovou fotografii rozměru 35 x 45 mm (v barevném nebo černobílém provedení) a současný řidičský průkaz
  • výměna řidičského průkazu z důvodu končící platnosti je zdarma
  • o výměnu je možné požádat tři měsíce před koncem platnosti průkazu
  • v případě již neplatného průkazu lze požádat zpětně, i tato výměna je zdarma
  • lhůta pro vydání řidičského průkazu je 20 dní
  • je možné i expresní vydání do pěti pracovních dnů – správní poplatek činí 500 Kč
  • nový průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci
  • současně s převzetím nového průkazu je nutno odevzdat původní řidičský průkaz
  • řídí-li řidič s neplatným průkazem, vystavuje se riziku pokuty do 2 000 Kč na místě, v případě správního řízení až 2 500 Kč.

Podrobné informace k výměně řidičských průkazů jsou k dispozici na portálu praha.eu zde.