Čtyřčlenná odborná porota vybírala mezi webovými prezentacemi 273 měst s počtem obyvatel vyšším než pět tisíc ty, které nejlépe splňovaly kritéria soutěže - přehlednost, obsah, přístupnost atd.

Praha, která se dlouhodobě pohybuje na čelních místech, ale zatím nikdy soutěž nevyhrála. „Webová prezentace Prahy patří úplně do jiné kategorie. Možnosti hlavního města spolu s mnohaletou tradicí v publikování ročenek životního prostředí, řadou rozličných mapových portálů a specifických dílčích webů, předurčují město být vždy na předních příčkách soutěže,“ uvedl Viktor Třebický hodnotitel soutěže z CI2, o. p. s.

„Jsem rád, že se hlavní město Praha umístilo mezi prvními třemi. Uvědomujeme si, že struktura stránek je schematická a pro Pražany si dovolím jen zmínit, že se náš odbor ochrany prostředí bude snažit jejich formát ještě vylepšit,“ doplnil náměstek primátora Petr Hlubuček, který spolu s ředitelem odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy Štěpánem Kyjovským převzal diplom za druhé místo.

Soutěž pořádaly organizace CI2, o. p. s., Agentura Koniklec, o. p. s. a Centrum pro otázky životního prostředí University Karlovy. Soutěž probíhala pod záštitou Svazu měst a obcí ČR a CENIA, české informační agentury životního prostředí.

Podrobné informace o 8. ročníku (i minulých ročnících) soutěže na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.