Výstava Vladimíra Suchánka k jeho životnímu jubileu přináší ucelený pohled na dílo předního českého grafika, jehož rozsáhlá celoživotní tvorba si získala uznání a ocenění doma i v zahraničí. Zahrnuje Suchánkovu tvorbu od první poloviny 50. let až do současnosti. Úvodem přibližuje počátky autorovy umělecké dráhy, dobu kdy poznával a obdivoval pražskou periferii a krajinu. Dnes již neexistující motivy a zákoutí zachytil v desítkách kreseb, následně i pomocí různých grafických technik. Závěr studijního období a počátky hledání vlastní cesty dokumentují cykly Mateřství a Dětský cyklus. Překvapující jsou netypické práce ze šedesátých let, kdy se Suchánek určitý čas věnoval kolážím, strukturální grafice a monotypům, přičemž od druhé poloviny 60. let sledujeme postupný návrat od abstrakce k figuraci. Ústřední část výstavy tvoří barevné litografie, u kterých lze obdivovat nejen technickou dokonalost, ale především bohatství vnitřního Suchánkova života. Zajímavým doplňujícím protějškem jsou kresby, ve kterých jako by se utvářely a nabývaly zárodečnou podobu mnohé motivy následných grafických listů. Volnou tvorbu reprezentují také exlibris a ukázky výtvarného doprovodu bibliofilských tisků. Posledním celkem uzavírajícím expozici je dvanáct barevných litografií, kterými autor vzdává poctu svým, dnes už nežijícím, uměleckým přátelům.

Pořadatelé: Správa Pražského hradu a Kabinet české grafiky
Koncepce výstavy: Filip Wittlich a Vladimír Suchánek
Kurátor: Filip Wittlich
Architektonické řešení: Jana Zbořilová
Produkce: Zdeňka Fabíková, Hana Suchánková