Tchajwanský architekt Ying-Chun Hsieh (Jing-Čchun Sie) je držitelem mezinárodní prestižní ceny Curry Stone Design Prize, která oceňuje průkopníky v oblasti sociální architektury a designu. Zaměřuje se na výstavbu ve venkovských oblastech postižených přírodními katastrofami, jako jsou sesuvy půdy, záplavy či zemětřesení. Dokázal spojit moderní lehké konstrukce a nízké náklady na výstavbu se šetrným přístupem k životnímu prostředí, který navíc posiluje místní společenství. 

Slavnostní vernisáž výstavy se uskutečnila 7. března za účasti pražského primátora Zdeňka Hřiba a zástupce Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze Joey Chung-I Wanga.

„Věřím, že architekt Ying-Chun Hsieh může být inspirací pro nás všechny," řekl na vernisáži primátor Zdeněk Hřib.

„Ying-Chun Hsieh je slavný nejen jeho architekturou, ale tím že pomáhá lidem, kteří čelí následkům přírodních katastrof, jako bylo zemětřesení na Tchaj-wanu, v Číně nebo Nepálu. Pomohl až čtyřem tisícům lidem znovu postavit svůj domov. Nejen Čechům, ale lidem po celém světě chceme ukázat, že je důležité poskytnout pomoc těm, kteří to potřebují," uvedl Joey Chung-I Wang.