Součástí sochy historicky byly i čtyři žulové kameny, jak dokládá fotografie, kterou se Technické správě komunikací hl. m. Prahy najít. Dva z nich byly v minulém století zřejmě v rámci vybudování tramvajové trati přemístěny k budově Národního muzea. Součástí úpravy prostoru nad sochou sv. Václava je i vyzvednutí dvou stávajících kamenů do původní výšky nad terénem tak, aby byly všechny čtyři vráceny do původní polohy. Dnes se na pokračující práce přijel podívat náměstek primátorky Petr Dolínek. Hotovo by mělo být v závislosti na počasí do 14 dnů a pak Pražané i návštěvníci metropole uvidí sochu sv. Václava v původní podobě.

Žulové bloky převezme do správy Galerie hl. m. Prahy a zařadí je do evidence jako součást sochy sv. Václava.