„Paleta informací, které Katalog městských částí nabízí, je skutečně široká,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. „Vždy jsou ovšem vztažena k území konkrétní městské části.“

Vedle základních informací, jako je rozloha, hustota zalidnění či věková struktura obyvatel, obsahuje katalog i mnohem méně obvyklé informace – například počet nákupních center, počet aktivních ekonomických subjektů, nebo třeba počet obyvatel v ambulantní péči na jednoho lékaře. Zjistit se zde dá také to, kolik lidí z městské části denně odjíždí pryč a kolik naopak dojíždí.

Katalog vznikal primárně pro městské části, komunální politiky a zaměstnance městské správy. Jako přehledný zdroj informací může posloužit komukoli, kdo se zabývá územním plánováním. Užitečný však může být i pro nejširší veřejnost: ocení ho například studenti či novináři, kteří píší o tématech spojených s Prahou či územním rozvojem. Výhodou je i to, že data lze mezi sebou porovnávat, neboť jsou zjišťována srovnatelnou metodou.

Koncem února by se měl katalog rozšířit ještě o další funkce. Data bude možné prohlížet nejen uspořádané podle městských částí, ale i průřezově podle témat a v úplnější nabídce. Kromě toho bude brzy možné si pasporty se základními údaji stáhnout i v pdf souboru. Katalog bude pravidelně aktualizován v závislosti na tom, jak často budou k dispozici nová data, ze kterých čerpá. Patrně však jednou ročně.

Katalog městských částí je k dispozici na: http://katalog-mc.iprpraha.cz/.