Římské smlouvy byly zakládajícími smlouvami Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (ESAE). Podepsány byly 25. března 1957 a vstoupily v platnost 1. ledna 1958.

Na Střeleckém ostrově budou stánky členských zemí EU a mezinárodních organizací, uskuteční se debaty o Evropě, připraven je i kulturní a zábavný program.

Den Evropy