V Rezidenci primátora hlavního města Prahy na Mariánském náměstí, která byla zřízena v roce 1928 jako oficiální sídlo pražského primátora a dnes je využívána k protokolárním a reprezentačním účelům, jsou pro návštěvníky připraveny skupinové prohlídky s průvodcem. Rezidence není veřejnosti běžně přístupná, prohlídková trasa zahrnuje reprezentační a přijímací místnosti zařízené ve stylu art deco.

Prohlídku je třeba rezervovat na: www.Prague.eu/rezidence od 17. 9. do 26. 9. do 16.00 hodin.

Clam-Gallasův palác na rohu Mariánského náměstí a Husovy ulice je jedním z nejkrásnějších pražských barokních paláců. Nyní je zde pracoviště Archivu hl. m. Prahy, palác se postupně opravuje a příležitostně se zde konají výstavy, koncerty nebo společenské akce. Prohlídka zavede návštěvníky do druhého patra, kde jsou hlavní reprezentační prostory. Mimo jiné Mramorový sál se zrcadly a křišťálovými lustry, kterému se říká též Bílý, Zlatý či Slavnostní a který kdysi sloužil jako taneční sál.

Prohlídku je třeba rezervovat na: www.Prague.eu/clamgallas od 17. 9. do 26. 9. do 16.00 hodin.

Nová radnice na Mariánském náměstí je také historickým objektem, více než stoletým, ovšem plně sloužícím od samého začátku úředním účelům. Na návštěvníky čeká prohlídka velkého jednacího sálu, který vznikl přestavbou a následnými modernizacemi – naposledy letos v létě - původní ústřední dvorany se skleněným zastřešením a přepážkami pro klienty berního úřadu.

Ať už zamíříte do kterékoli z těchto historických budov, přejeme vám zajímavý zážitek a příjemně strávený sváteční čas.