Soutěž je součástí projektu „Děti Praze/ Cena Hlavního města Prahy a Klubu českých a slovenských spisovatelů za nejlepší dětský autorský počin roku“ probíhá ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy. Cílem projektu je děti nejen pobavit, ale také je něco naučit, probudit v nich vnímavost k městu, ve kterém žijí, odkrýt tvůrčí potenciál, podpořit je v jejich další možné umělecké činnosti, v neposlední řadě vytvořit prostor pro sdílení tvořivého úsilí, výměny a předávání zkušeností.

Letos děti tvořily na téma „Jak se mi žije v Praze“, autoři nejlepších slovesných a výtvarných prací převzali 2. října 2018 ceny v Rezidenci primátora hl. m. Prahy a jejich práce a dílka dalších účastníků soutěže jsou vystavena v budově Nové radnice.