Poruchy či havárie veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy je možné od 1. ledna 2017 ohlašovat na Centrálním dispečinku veřejného osvětlení na telefonním čísle 224 91 51 51.

Centrální dispečink veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy provozuje od 1. ledna 2017 společnost PREdistribuce, a.s., která na základě smlouvy se společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s., zajišťuje správu a provoz veřejného osvětlení.