Rada hl. m. Prahy schválila pravidla pro poskytování programových dotací v oblasti cestovního ruchu pro rok 2020. Program podpory byl rozšířen o další opatření. V roce 2020 tak bude podporován asociační kongresový průmysl a akce s nadregionálním a mezinárodním významem pro hlavní město Prahu a příjezdový turismus.

Podpora je určena pro projekty, které budou realizovány v době od 1.1.2020 do 31.12.2020 na území hlavního města Prahy.

Lhůta pro podání žádostí je od 8.10.2020 do 7.11.2020.

Program podpory v oblasti cestovního ruchu pro rok 2020

Programové dotace jsou určeny k podpoře

  • Asociačního kongresového průmyslu  (Opatření I.)

na realizaci kongresů na území hlavního města Prahy v době od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

O dotaci lze žádat ve 2 kategoriích:

I.A. Pro  kongresy se 700 a více registrovanými účastníky, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a alespoň 60% z nich je ze zahraničí.

I.B. Pro kongresy s 500 - 699 registrovanými účastníky, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a alespoň 20% z nich je ze zahraničí.

  • Akcí s nadregionálním a mezinárodním významem (Opatření II.)

na realizaci akcí mimo historické centrum hlavního města Prahy nebo mimo hlavní turistickou sezonu v době od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Podrobné informace ohledně vyhlášení „Programu podpory v oblasti cestovního ruchu pro rok 2020“ naleznete na odkazu http://cestovniruch.praha.eu/jnp/cz/granty_hl_m_prahy/index.html