Dopolední program bude zahájen folklorními soubory, na které navážou komorní soubory a orchestry (např. flétnový BigBand), pěvecké sbory a taneční soubory nejrůznějšího žánrového zaměření (současný tanec, klasický tanec, historický tanec).

Ve 14 hodin se uskuteční slavnostní zahájení za přítomnosti významných hostů. V odpoledních a večerních hodinách se představí vynikající žákovské Big bandy a velké symfonické orchestry pražských základních uměleckých škol. Postupně se na podiu představí cca 450 účinkujících žáků z 35 souborů, sborů a orchestrů.

Mezi jednotlivými hudebními vystoupeními bude moderátor poskytovat posluchačům nejen informace o účinkujících a konkrétní škole, ale i informace o historii a současnosti uměleckého vzdělávání v ČR. Pro zahraniční návštěvníky bude průvodní slovo překládáno do anglického jazyka.

Letošní ročník Hudebního maratonu pražských základních uměleckých škol je v pořadí třetí, záštitu nad ním převzala radní hl. m. Prahy pro oblast školství Irena Ropková.