• Jak nakládat s odpady v mimořádné situaci?
  Ministerstvo životního prostředí připravilo pokyny k nakládání s odpady v době koronavirové pandemie. Zvláštní pozornost je třeba věnovat odpadu v domácnostech, které jsou v povinné karanténě a v domácnostech s potvrzenou nákazou.
 • O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna, a to na Ministerstvu průmyslu a obchodu
  Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek budou moct dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. A to ze speciálního programu, který schválila vláda. Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu, u kterého se o ni bude žádat. To je změna platná od 31. března, podle původní informace se o dotaci mělo žádat prostřednictvím živnostenských úřadů.
 • Praha prodlužuje dočasné zrušení provozu zón placeného stání
  Zóny placeného stání na území hlavního města Prahy budou do 13. dubna zdarma. Město prodlužuje jejich dočasné zrušení. Pokud se situace nezmění, začnou znovu fungovat v úterý 14. dubna od 8:00 hodin.
 • Změny v provozu Magistrátu hl. m. Prahy
  Úřední hodiny ve Škodově paláci jsou pouze ve středu od 13:00 do 16:00 hodin. Registr řidičů a registr vozidel jsou veřejnosti k dispozici pouze pro vyřízení neodkladných záležitostí. Nová radnice a Nová úřední budova jsou uzavřeny.
 • Informace o zajištění péče o děti rodičů pracujících ve vybraných profesích
  Nařízením primátora hl. m. Prahy ze dne 17. března 2020 byly určeny některé základní a mateřské školy na území hl. m. Prahy, které budou na základě žádosti vybraných zaměstnavatelů zajišťovat péči o děti ve věku 3 – 10 let, a to ve skupinách do 15 dětí v jedné skupině. Nařízení primátora č.j.: MHMP 457739/2020 bylo vydáno na základě usnesení Vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 (č. 219).
 • Linka pomoci seniorům a potřebným
  Hlavní město ve spolupráci s organizací Život 90 zřídilo speciální linku pomoci pro potřebné, seniory, lidi s postižením, v karanténě či nouzi.