V souvislosti s incidentem ze začátku letošního roku, kdy Česká pošta zaslala část výzev k uhrazení dlužné částky provozovatelům vozidel na nesprávné adresy, se na odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy uskutečnila kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů. Provedená kontrola nezjistila porušení zákona o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) ze strany magistrátu.

Úřad však bude dále šetřit porušení tohoto zákona ze strany České pošty, která na základě smlouvy s Magistrátem hl. m. Prahy (Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošty) tyto písemnosti odesílala jednotlivým provozovatelům vozidel.

Magistrátní odbor dopravněsprávních činností v současné době Výzvy k uhrazení určené částky provozovatelům vozidel, které byly v lednu letošního roku nesprávně doručeny, opětovně doručuje.