Od tohoto dne až do 19. ledna 2018 mohou soutěžící posílat své přihlášky. Poté zasednou krajské poroty a také celostátní porota a v průběhu února a března proběhnou slavnostní ceremoniály vyhlášení výsledků krajských kol a soutěž vyvrcholí vyhlášením výsledků celostátního kola na konferenci ISSS v Hradci Králové 9. dubna 2018.

Soutěžící mají letos k dispozici oficiální metodiku Ministerstva vnitra ČR pro územní samosprávy „Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků – Povinné a dobrovolné zveřejňování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím“, která jim může výrazně pomoci k bezchybnému zvládnutí jednoho z důležitých kritérií soutěže.

Organizátorem soutěže je Český zavináč, z. s., jubilejnímu 20. ročníku soutěže poskytují podobně jako v minulém roce oficiální záštitu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.

V roce 2017 se do soutěže aktivně zapojily obce, města a regiony z celé ČR, poroty vybíraly z 504 webových stránek a projektů včetně elektronických služeb, ve srovnání s přechozími ročníky účast výrazně narostla. Vše podstatné z 19. ročníku je shrnuto v brožuře, která je k dispozici na www.zlatyerb.cz, stejně jako dispozice k 20. ročníku soutěže a další informace.